Sökning: "traffic and safety"

Visar resultat 1 - 5 av 603 uppsatser innehållade orden traffic and safety.

 1. 1. A cybersecurity audit of the Garmin Venu

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oliver Antal; [2023]
  Nyckelord :IoT wearables; cybersecurity; penetration testing; sniffing; fuzzing; sakernas internet bärbara enheter; cybersäkerhet; intrångstestning; avlyssning; störningsattacker;

  Sammanfattning : The presence of smart wearables has established itself as a norm of the 21 st century, but the state of their trustworthiness from the viewpoint of personal safety remains debatable. The information gathered by such devices has great potential for personal safety risks and must be handled safely. LÄS MER

 2. 2. Hur kan medborgare påverka i samhället? En fallstudie om trafiksäkerheten vid Riggaregatan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Doris Grace Kigozi; [2023]
  Nyckelord :Political participation; democracy; traffic and safety; social media; child safety; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Influencing at the municipal level is imperative for Swedish democracy. The purpose of this study is to understand how influencing municipal politicians can be done. This was done by way of investigating if the speed limit outside a preschool in West harbor, Malmö could be affected. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of The Impact of Automated Driven Vehicles on Traffic Performance at Four-leg Signalized Intersections

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ahmed Osman; [2023]
  Nyckelord :Automated driven vehicles; Microscopic simulation; PTV VISSIM; Traffic performance; signalized intersection;

  Sammanfattning : Intersections, particularly four-leg signalized intersections, are frequent sites of traffic congestion in urban areas. This congestion can lead to delays, increased travel time, and a negative impact on traffic performance and quality of life for people. LÄS MER

 4. 4. High Capacity Transport för masstransporter i stadsmiljö för ökad transporteffektivitet och miljövinning

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lena Walter; [2023]
  Nyckelord :Mass transport; transport efficiency; load classes; SWOT analysis; Massatransporter; transporteffektivitet; bärighetsklasser; SWOT-analys;

  Sammanfattning : En växande urban befolkning påverkar förutsättningarna för transporter i städer genom ökad trängsel. På grund av den höga byggnadstakten genereras stora mängder berg- och jordmassor som leder till ett högt antal byggrelaterade transporter som påverkar klimatet genom koldioxidutsläpp och som försämrar luftkvaliteten. LÄS MER

 5. 5. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Louise Pira; [2023]
  Nyckelord :barns perspektiv; barns hälsa; rörelsefrihet; trafikmiljö; vardagsmiljö; trygghet; säkerhet;

  Sammanfattning : Att barn har tillgång till en trygg och säker skolväg är grundläggande för barns rörelsefrihet. En bra skolväg har potentialen att öka barns fysiska aktivitet och självständiga rörelse. LÄS MER