Sökning: "traffic data collection"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden traffic data collection.

 1. 1. Qualitative assessment of the contribution of permanent highway observatories to socio-economic evaluations in France

  Master-uppsats, KTH/Systemanalys och ekonomi

  Författare :Robin Gaborit; [2021]
  Nyckelord :permanent observatory; highway; socio-economic evaluation;

  Sammanfattning : This degree project was carried out at the transport design office Setec International, in Paris, from August 3rd to December 18th, 2020. I was part of the team in charge of the post-evaluation of the A150 highway. LÄS MER

 2. 2. The hydrodynamic impacts of Estuarine Oyster reefs, and the application of drone technology to this study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Oskar Evert Johansson; [2021]
  Nyckelord :Geography; Geographical Information Systems; GIS; Physical Geography; Oyster Reef; Drone; UAV; Hydrodynamics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The impacts of climate change are being seen within the estuarine environment through erosion and shoreline retreat, associated with sea-level rise and changes in storm activity. Restoration oyster reefs have been identified as a working-with-nature strategy to protect and restore these shoreline environments, stabilising sediment, and reducing erosion. LÄS MER

 3. 3. Predictive modelling applied to estimate demand on new EV charging stations in the UK

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Daniel Fernández Marcos; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The arrival of the electric vehicle is being faster than estimated. This growth requires a charging infrastructure that can cover the energy needs of electric mobility. To this end, it is necessary that the charging points be installed in the most suitable places to satisfy the coming demand. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och analys av närtrafiken i sex sydsvenska regioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Evelina Glantz; Adam Hellgren; [2021]
  Nyckelord :jämförelse; intervjustudie; nyckeltal; samordning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Som ett komplement till den allmänna linjelagda kollektivtrafiken finns anropsstyrd kollektivtrafik, vilken kan förekomma i olika varianter och ämnar svara mot den låga efterfrågan på kollektiva resor som finns på exempelvis landsbygd. Närtrafik är en svensk benämning på de olika former av anropsstyrd kollektivtrafik som förekommer. LÄS MER

 5. 5. Implementing data based decision making in logistics processes: Case study at Svenska Mässan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Philip Berneblad; Olli Rapanen; [2020-06-22]
  Nyckelord :Data-driven decision making; traffic data collection; exhibition logistics;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER