Sökning: "traffic-induced vibration"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden traffic-induced vibration.

 1. 1. Trafikinducerade vibrationer : En studie om busskuddars påverkan på vibrationsnivåer i mark och byggnader.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erika Johansson Kling; [2019]
  Nyckelord :Ground vibration; vibration measurement; speed control cushion; traffic; urban planning.; Markvibration; vibrationsmätning; busskudde; trafik; samhällsbyggnad.;

  Sammanfattning : Trafikinducerade vibrationer: En studie om busskuddars påverkan på vibrationsnivåer i mark och byggnader. Erika Johansson Kling I Uppsala används busskuddar som en form av medveten ojämnhet i vägbanan för att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten på olycksdrabbade vägsträckor. LÄS MER

 2. 2. Soil-structure interaction for traffic induced vibrations in buildings

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Marcel Hofstetter; Nima Pashai; [2018]
  Nyckelord :Soil-Structure Interaction; Frequency Response Function; Traffic-Induced Vibrations; Structural Dynamics; Signal Processing; Calibration; Jord-strukturinverkan; Frekvenssvarsfunktion; Trafikinducerade Vibrationer; Strukturdynamik; Signalbearbetning; Kalibrering;

  Sammanfattning : Major cities in Sweden experience a population growth, demanding innovative solutions regarding land exploitation for residential housing. One solution is to build closer to existing railway tracks, however difficulties arise regarding determining traffic induced vibrations from trains. LÄS MER

 3. 3. Methodology for analysis of traffic-induced building vibrations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Rickard Torndahl; Tobias Svensson; [2017]
  Nyckelord :infinite elements; soil dynamics; structural dynamics; wave propagation; dynamic reduction; traffic-induced vibration; finite element method; building vibration; structural design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban population growth leads to denser cities where buildings are being constructed closer to sources of vibration like motorways, railways and tramways. The risk of disturbing vibrations is thereby increasing which could affect residents and sensitive equipment, for instance equipment used in hospitals. LÄS MER

 4. 4. Influence of In-filledTrench as Wave Barrier on Ground Vibrations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Leilei Xu; [2012]
  Nyckelord :ground vibration; cell foam; velocity amplitude; particle velocity;

  Sammanfattning : With the development and expansion of traffic systems, problems associated with ground vibrations have required increased attention. Increasing vehicle loads,traffic volumes, and aging roads and railways,vibrations induced by traffic are gradually becoming acrucialproblem. LÄS MER

 5. 5. Traffic Induced Vibrations at Road-Bridge - Experimental and Numerical Analysis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :Oskar Baggens; [2012]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the north-east part of Lund, Sweden, the MAX IV facility is (in the event of writing this thesis) under construction. MAX IV is a synchrotron radiation facility which has a high requirement regarding low vibrations. Within this thesis a nearby road-bridge for the highway E22 was studied using experimental and numerical methods. LÄS MER