Sökning: "trafficking socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden trafficking socialt arbete.

 1. 1. Re-integration of sex trafficking victims in Romania ̶ And the role of the social work professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Barchiesi Valentina; Stenius Maria-Elisa; [2019-07-03]
  Nyckelord :Re-integration; victims of sex trafficking; Romania; social worker’s role; anti-trafficking organizations;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how social work professionals describe re-integration of young female victims of sex trafficking in Romania. This study was based on eight semi-struc-tured in-depth interviews with social work professionals in Romanian anti-trafficking organi-zations. These were later analyzed using thematic analysis. LÄS MER

 2. 2. ”Vilken inre styrka du har, du är verkligen en överlevare” : En kvalitativ studie om vilken roll stigmatisering har för socialt arbete med personer som säljer sex mot ersättning och/eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Nilsson; Maja Berlin Eklund; [2019]
  Nyckelord :sex trafficking; selling sex; stigma; empowerment; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to examine social work with people that have experience from selling sex and/or sex trafficking, to show the impact of stigma in social work. The analysis is qualitative and based on semi-structured interviews with six people with experience from social work with this group. LÄS MER

 3. 3. Sexhandel och prostitution i dagens Sverige : Perspektivet och synen på fenomenet hos yrkesverksamma inom myndigheter och ideella organisationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sannah Sjöström; Louise Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sex trafficking; Sweden; Combat; Victims;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fenomenet sexhandel och prostitution. Genom intervjuer med myndighetspersoner och ideella organisationer som arbetar för att bekämpa sexhandel och prostitution i Sverige, ville vi undersöka vilka perspektiv dessa organisationer och myndigheter har på fenomenet. LÄS MER

 4. 4. Kognitiv dissonans hos män som köper sex

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Markus Lönneborg; Terese Mörnvik; [2019]
  Nyckelord :Men who buy sex; sex buyers; prostitution; cognitive dissonance; trafficking; Män som köper sex; sexköpare; prostitution; kognitiv dissonans; trafficking;

  Sammanfattning : Den transnationella sexhandeln med strukturella och ekonomiska betingelser som har sin grund i fattigdom i andra länder, är en utmaning för polisen och socialarbetare då denna grupp ofta befinner sig utom räckhåll för välfärdsarbetare i Sverige (Månsson, 2018). Tidigare forskning har visat att sexköpare styr efterfrågan på prostituerade och därmed ökar antalet personer utsatta för trafficking (Mendes Bota, 2014). LÄS MER

 5. 5. They are not born to be victims or prostitutes – they are becoming : A qualitative study of how one organization in Moldova is working preventively with human trafficking

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Andrea Ottosson; Louise Evenholm; Linnéa Emberg; [2019]
  Nyckelord :human trafficking; Moldova; Bronfenbrenner; prostitution; social work; prevention; människohandel; Moldavien; Bronfenbrenner; prostitution; socialt arbete; förebyggande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to find out how one organisation in Moldova is working with the issue of human trafficking. It will therefore be explained how the professionals in that organisation describe how the human trafficking situation has developed in Moldova according to them and how they work and prevent the issue according to that developed situation. LÄS MER