Sökning: "trafficking"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade ordet trafficking.

 1. 1. Surrogatmoderskap och objektifierandet av kvinnan : En dokumentstudie om konstruktioner i Statens Offentliga Utredningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Olivia Råberg; Andrea Melin; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate mothers; social constructionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to describe how surrogacy is constructed by the government official investigators through a document study consisting of five documents. Findings showed that the ethical dilemmas are difficult to handle and therefore difficult to prosecute. LÄS MER

 2. 2. ”Vilken inre styrka du har, du är verkligen en överlevare” : En kvalitativ studie om vilken roll stigmatisering har för socialt arbete med personer som säljer sex mot ersättning och/eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Hanna Nilsson; Maja Berlin Eklund; [2019]
  Nyckelord :sex trafficking; selling sex; stigma; empowerment; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to examine social work with people that have experience from selling sex and/or sex trafficking, to show the impact of stigma in social work. The analysis is qualitative and based on semi-structured interviews with six people with experience from social work with this group. LÄS MER

 3. 3. Climate change and human trafficking: an investigation into how climate change and natural disasters increase the risk of human trafficking and how it can be intercepted in the future

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Anna Stephens; [2019]
  Nyckelord :human trafficking; natural disasters; climate change; human displacement; environmental justice; capabilities; Social Sciences;

  Sammanfattning : Human trafficking is an exploitative crime occurring worldwide. According to the International Organization on Migration (IOM), research on human trafficking’s underlying causes is lacking; particularly the role of climate change and natural disasters. LÄS MER

 4. 4. Organized crime in Europe: Free movement and human trafficking inside EU borders

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Vazquez Santiago; [2019]
  Nyckelord :human trafficking; EU; sexual exploitation; Romania; development; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Despite the fact of being considered as one of the safest regions in the world, the EU reports a wide number of cases of human trafficking every year in its Member States. Moreover, free movement of persons that EU membership grants makes it easier for human trafficking criminals to transport and exploit victims within Member States. LÄS MER

 5. 5. Sexhandel och prostitution i dagens Sverige : Perspektivet och synen på fenomenet hos yrkesverksamma inom myndigheter och ideella organisationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sannah Sjöström; Louise Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sex trafficking; Sweden; Combat; Victims;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fenomenet sexhandel och prostitution. Genom intervjuer med myndighetspersoner och ideella organisationer som arbetar för att bekämpa sexhandel och prostitution i Sverige, ville vi undersöka vilka perspektiv dessa organisationer och myndigheter har på fenomenet. LÄS MER