Sökning: "trafik"

Visar resultat 1 - 5 av 795 uppsatser innehållade ordet trafik.

 1. 1. SOCIALT BETEENDE HOS MÄNSKLIGA TRAFIKANTER SOM STÖD FÖR UTVECKLINGEN AV AUTONOMA FORDON

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elin Hagman; Joachim Pihlgren; [2018-07-04]
  Nyckelord :Kognitiv prototypmodell; moraliska bedömningar; autonoma fordon; beteende; trafik; önskvärt;

  Sammanfattning : Parts of the automotive industry and scientists who aim to realise autnomous ve-hicles have both reported that the interaction between autonomous vehicles and hu-man trafficants will be complex. The need to look to humans in the continuing de-velopment of autonomous vehicles is thus at the very least bicipital. LÄS MER

 2. 2. Mikrosimulering av trafik i samband med utbyggnation- Lindbergsvägen, Södra Trönninge, Varberg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Alexander Salamon; [2018]
  Nyckelord :mikrosimulering; vissim; utbyggnation; trafik; lindbergsvägen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The area of Södra Trönninge is planned to be extended with approximately 900 housing. With all kinds of constructions a research about possible consequences has to be made. With a higher number of inhabitants in an area a higher amount of traffic is to be expected. Even with a higher amount of traffic, accessibility is important. LÄS MER

 3. 3. Förstärkning av betongbroar med Kolfiberkomposit

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Nada Ahmed; Aziza Tashta; [2018]
  Nyckelord :Kolfiber; Förstärkning; kolfiberkomposit; Epoxi;

  Sammanfattning : Broar i Sverige är i behov av förbättringar, på grund av ökad trafik, ändrad funktion eller på grund nedbrytning. Det kan även ha uppstått fel under konstruktionen av bron som leder till att man senare behöver förstärka bron. LÄS MER

 4. 4. Sommaren i city : gestaltningsförslag för en temporär användning av Östra Ågatan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Noa Stryjan; [2018]
  Nyckelord :mötesplatser; offentliga platser; rumslighet; temporär användning;

  Sammanfattning : Genom ett gestaltningsförslag för en temporär användning av Östra Ågatan i Uppsala undersöker studien hur nya mötesplatser kan skapas. Fokus för studien är att undersöka hur offentliga platser som vanligtvis används till trafik kan gestaltas för att bidra till en livlig stadsmiljö under sommarhalvåret. LÄS MER

 5. 5. Groundwater flow paths in fractured crystalline bedrock : Electromagnetic VLF measurements and modelling of a groundwater basin in Svanberga, Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Rasmus Thunell; [2018]
  Nyckelord :Groundwater; modelling; geophysics; comsol; VLF;

  Sammanfattning : Sweden is a country with a relatively high number of private wells, where about 1.2 million inhabitants in permanent housing and an equal amount in summer housing relies on private wells as their drinking water supply. At the same time the market for drinking water treatment products is unregulated regarding quality and requirements are needed. LÄS MER