Sökning: "trafikbrottslagen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet trafikbrottslagen.

 1. 1. Medborgarlöften inom Lunds kommun : en brottspreventiv samverkansmodell?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Arash Sheruye; Johan Sjösten; [2016]
  Nyckelord :brottsprevention; medborgarlöften; Lunds kommun; polismyndigheten; rutinaktivitetsteorin; rational choice-teorin.;

  Sammanfattning : Kriminaliteten i universitetsstaden Lund har alltid varit ett förekommande fenomen. Vid medborgardialoger framhäver de lokala medborgarna till polis och kommun vad de upplever som otryggast. LÄS MER

 2. 2. Lagen om straff för vissa trafikbrott : TBL 7§; en lag som behöver förändras

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Jerry Lundgren; Daniel Norén; [2003]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Ett fordon som använts i samband med brott kan tas i beslag för att förebygga brott. De lagar man använder för att ta ett beslag av ett fordon är 36 kap BrB, 27 kap RB och trafikbrottslagen (TBL). Det är flera trafikbrott som kan leda till förverkande enligt TBL, dessa har vi stolpat upp men vanligast är olovlig körning och rattfylleri. LÄS MER