Sökning: "trafikklass"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet trafikklass.

 1. 1. Kontroll av projekterade tjocklekar på sättlager och sätt- och fogmaterialets kornstorleksfördelning i överbyggnader i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Daniel Isgren; [2020]
  Nyckelord :sättlager; fogmaterial; kornstorleksfördelning; överbyggnad; bärlager; halvelastisk beläggning; naturstenshällar;

  Sammanfattning : Bärlagret är det översta bärande skiktet i överbyggnaden. När ytor belagda med naturstenshällar och markbetongplattor besiktigas används oftast endast okulär observation trots att beställaren har rätt ”utöva den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig” (Byggandets kontraktskommitté , 2014). LÄS MER

 2. 2. Trafikklasser för markplattor av natursten : förslag till klassificeringstabell

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jonas Hansson; [2006]
  Nyckelord :natursten; trafikklass; plattor; marksten; gatsten; överbyggnad; beläggningar; dimensionering; klassificering; hårdgjorda ytor;

  Sammanfattning : This report deals with hard surfaces and the factors which are behind the criteria for dimensioning, also dependent on the level, or volume, of traffic. A test was made on slabs of two kinds of natural stone. LÄS MER