Sökning: "trafikolycka"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet trafikolycka.

 1. 1. Hemtjänst som Första Insatsresurs till räddningstjänst : En studie om förmågan att använda hemtjänsten som resurs till räddningstjänsten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hampus Kullenberg; [2023]
  Nyckelord :Hemtjänst; Första Insatsresurs; FIR;

  Sammanfattning : Räddningstjänsten Väst har i en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner berättat om deras samarbete, för att rädda liv tillsammans med hemtjänsten i både Falkenbergs och Varbergs kommun. Detta samarbete går ut på att man i hemtjänsten på nätterna har något de kallar för trygghetsteam. LÄS MER

 2. 2. Krigets osynliga skador : En litteraturöversikt om att leva med PTSD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :John Björnfot; Mathias Bergmark; [2022]
  Nyckelord :PTSD; upplevelser; krig; veteraner; flyktingar; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Post-traumatic stress disorder (PTSD) kan uppkomma efter att en person upplevt en traumatisk händelse. Det kan vara i fysisk form som våld eller trafikolycka, eller i emotionell form till exempel genom att bevittna trauma eller utsättas för psykiskt våld. LÄS MER

 3. 3. ”Svinkass fast också ganska bra“ : Mötet med suicidnära patienter prehospitalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Andrea Lindroos; [2022]
  Nyckelord :ambulance; mixed method; outpatient care; psychiatric nursing; suicide; suicidal patient; suicide risk assessement; ambulanssjukvård; mixad metod; prehospitalt; psykiatrisk omvårdnad; suicid; suicidnära patient; suicidriskbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa präglas ofta av samsjuklighet och/eller komplexa behov som försvårar bedömningar. Suicid är ett globalt folkhälsoproblem och hälso- och sjukvården skall arbeta med suicidprevention för att undvika vårdskador av såväl given som utebliven vård och omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Traffic safety analysis by surrogate measures:an extreme value approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Heidi Mach; [2022]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Road safety analyses are required for the prevention of road accident fatalities. In Europe, the ambition is "Vision Zero". Data that was used is collected by the research group Transport and Roads which is part of Department of Technology and Society at LTH, Lund University. LÄS MER

 5. 5. Dokumentation av en trafikolycka med handhållen laserskanning och UAS-fotogrammetri : En utvärdering av punktmolnens lägesosäkerhet och visuella kvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Elias Andersson; [2021]
  Nyckelord :handheld laser scanning; photogrammetry; UAS; point cloud; positional uncertainty; visual quality; handhållen laserskanning; fotogrammetri; UAS; punktmoln; lägesosäkerhet; visuell kvalitet;

  Sammanfattning : I samband med en trafikolycka är det ofta viktigt att återställa platsen till det normala så snabbt som möjligt. Emellanåt måste olycksplatsen dokumenteras för att orsaken till olyckan ska kunna utredas i ett senare skede. Traditionellt har detta arbete utförts genom att fotografera platsen och mäta olika avstånd. LÄS MER