Sökning: "trafiksäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet trafiksäkerhet.

 1. 1. Omkörningsförbud E6 - Resultat och effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oliver Fanedl; Basel Rabih; [2020]
  Nyckelord :omkörning; trafiksäkerhet; framkomlighet; tung trafik; förbud; flöde; overtaking; traffic safety; availability; heavy traffic; prohibition; flow; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar väg E6 mellan Helsingborg-Vellinge med avseende på omkörningsförbudet för tung trafik som infördes den 18e mars år 2019. Väg E6 genom hela Skåne har under en lång tid präglats av trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem. LÄS MER

 2. 2. Platoon Coordination under Signal Temporal Logic Specifications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Akash Singh; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Autonomous Driving has been hailed as one of the biggest game-changers for solving a lots of problems of the future, such as traffic congestion, efficiency of transportation, carbon emissions, road safety etc. Vehicle platooning has been a well studied idea in this field for efficient highway driving, which has been around since a few decades now. LÄS MER

 3. 3. Innersläntens funktion och egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Endrit Redjepi; Almir Vreva; [2020]
  Nyckelord :Innerslänt; Sidoområde; Avvattning; Uformning; Trafiksäkerhet; Miljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vid utformning av vägar idag är det inte enbart vägytan och vägkroppen som beaktas utan hela vägmiljön inklusive vägens sidoområde. Detta ställer helt nya krav på utformning av slänter och diken. Den främsta utmaningen är hanteringen av vattnet och här är innerslänten ett vitalt instrument för utmaningen. LÄS MER

 4. 4. Autonoma fordons påverkan på ytor i städer : Effekter av en eventuell storskalig implementering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Felix Sjölin; [2020]
  Nyckelord :Autonoma Fordon; Stadsplanering; Trafik; Trafiksäkerhet; Markanvändning; Stadsutveckling;

  Sammanfattning : Motoriserad trafik är i ständig utveckling samtidigt som nya innovationer inom trafiken gör anspråk på det befintliga vägnätet. Något som studeras noggrant är hur den autonoma fordonsflottan ska kunna integreras in i samhället i samband med att den manuellt manövrerade fordonsflottan avvecklas. LÄS MER

 5. 5. När patienten är fastspänd : Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att vårda den helkroppsimmobiliserade patienten

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Frida Myringby; Malin Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Specialistsjuksköterska; ambulans; helkroppsimmobilisering; erfarenhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att vårda en helkroppsimmobiliserad patient. Bakgrund: Ambulanssjuksköterskan ska i sitt uppdrag säkerställa att patienten erhåller god och säker vård och kompetensbeskrivningen för specialistutbildad ambulanssjuksköterska beskriver vikten av att regelbundet bedöma och kontrollera patientens tillstånd. LÄS MER