Sökning: "train detection"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden train detection.

 1. 1. Region Proposal Based Object Detectors Integrated With an Extended Kalman Filter for a Robust Detect-Tracking Algorithm

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gabriel Khajo; [2019]
  Nyckelord :Object Detection; Extended Kalman Filter; Tracking;

  Sammanfattning : In this thesis we present a detect-tracking algorithm (see figure 3.1) that combines the detection robustness of static region proposal based object detectors, like the faster region convolutional neural network (R-CNN) and the region-based fully convolutional networks (R-FCN) model, with the tracking prediction strength of extended Kalman filters, by using, what we have called, a translating and non-rigid user input region of interest (RoI-) mapping. LÄS MER

 2. 2. Machine vision for automation of earth-moving machines : Transfer learning experiments with YOLOv3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Carl Borngrund; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; Machine vision; YOLOv3; You only look once; Computer vision; Real time object detection; Object detection;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the possibility to create a machine vision solution for the automation of earth-moving machines. This research was done as without some type of vision system it will not be possible to create a fully autonomous earth moving machine that can safely be used around humans or other machines. LÄS MER

 3. 3. Determining an optimal approach for human occupancy recognition in a study room using non-intrusive sensors and machine learning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Lars Korduner; Mattias Sundquist; [2019]
  Nyckelord :Supervised Machine Learning; Arduino; Sensor; Experiment; Human Occupancy Recognition;

  Sammanfattning : Mänskligt igenkännande med användning av sensorer och maskininlärning är ett fält med många praktiska tillämpningar. Det finns några kommersiella produkter som på ett tillförlitligt sätt kan känna igen människor med hjälp av videokameror. LÄS MER

 4. 4. Visual Object Detection using Convolutional Neural Networks in a Virtual Environment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Andreas Norrstig; [2019]
  Nyckelord :Object Detection; Convolutional Neural Networks; Virtual Environment; Computer Vision; Deep Learning; Machine Learning;

  Sammanfattning : Visual object detection is a popular computer vision task that has been intensively investigated using deep learning on real data. However, data from virtual environments have not received the same attention. A virtual environment enables generating data for locations that are not easily reachable for data collection, e.g. LÄS MER

 5. 5. Computer vision as a tool for forestry

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Filip Bång; [2019]
  Nyckelord :object detection; computer vision; forestry;

  Sammanfattning : Forestry is a large industry in Sweden and methods have been developed to try to optimize the processes in the business. Yet computer vision has not been used to a large extent despite other industries using computer vision with success. LÄS MER