Sökning: "train energy consumption"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden train energy consumption.

 1. 1. Energy Harvesting for Health Monitoring Balises : Analytical study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Leire Carreras Orobengoa; [2021]
  Nyckelord :Balise; Energy harvesting; Railway signaling; Wireless communication networks;

  Sammanfattning : Balises are transponders installed in railways. These devices are nowadays powered by means of a radiofrequency signal emitted by each running train that passes above them. It is only during this moment that the health state of the balises is checked. LÄS MER

 2. 2. Koldioxidavskiljning på ett biobränsleeldat kraftvärmeverk : Simulering av två avskiljningstekniker vid Karlstad Energis kraftvärmeverk, Heden 3

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Sandra Bergström; [2020]
  Nyckelord :Carbon dioxide capture; BECCS; CHP; bio-CCS; HPC; hot potassium carbonate; MEA; mono ethanol amine; carbon capture technologies; carbon dioxide; chemical absorption; carbon dioxide capture and storage; Koldioxidavskiljning; BECCS; kraftvärme; bio-CCS; HPC; kaliumkarbonat; MEA; mono etanol amin; avskiljningstekniker; koldioxid; kemisk absorption; koldioxidinfångning och lagring;

  Sammanfattning : BECCS (Bioenergy Carbon Capture and Storage) is an important part of measures to achieve zero net emissions globally by 2050, as the technology can create carbon sinks. However, the technology is very energy-intensive and expensive, and affects the existing systems at implementation. LÄS MER

 3. 3. Regionala resors effektivitet : En analys och jämförelse av inrikesresors säkerhet, tidsåtgång, kostnad, arbetsmiljö och miljöpåverkan

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Cherine Colliander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport utgör ett examensarbete på institutionen för Teknisk mekanik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Syftet med denna studie är att tillföra ett underlag för Kungliga Tekniska Högskolan vad gäller val av färdsätt för regionala tjänsteresor utifrån tid, kostnad, säkerhet, arbetsmiljö och miljöpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Carbon footprint and energy use of transport in the supply chain of pulses for Swedish human consumption

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Emelie Sundin; [2020]
  Nyckelord :transport; pulses; carbon footprint; energy use;

  Sammanfattning : Transport play a key role in the global economy. Through international trade characterized by large scale, long distances and complex distribution systems, consumers have access to a wide range of products from all over the world. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse av hopp- och dressyrhästens arbetsmängd med hjälp av applikationen Equilab

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Jenny Gustafsson; Matilda Larsson; [2020]
  Nyckelord :equine; exercise physiology; workload; showjumping; dressage;

  Sammanfattning : A comparison of workload between showjumpers and dressagehorses through the application Equilab. Horse owners and riders put a lot of time and effort how to train and feed the horse so it can perform as well as they want it to. How to feed the horse is easy to calculate and there are instructions for this that many use today. LÄS MER