Sökning: "training at work"

Visar resultat 1 - 5 av 1285 uppsatser innehållade orden training at work.

 1. 1. Secondary level EFL teachers’ perceptions, practices, and challenges of implementing CAS in public schools in Nepal. A Narrative Inquiry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Dil Kumar Sijali Magar; [2023-09-11]
  Nyckelord :Continuous Assessment System; CAS; perceptions; experiences; practices; challenges; implementation;

  Sammanfattning : Aim: The objective of my study was to explore the EFL teachers’ perceptions and experiences of using CAS in Nepalese public schools. It was further aimed to explore their current practice of CAS and the potential challenges they have faced in implementing CAS in language teaching. LÄS MER

 2. 2. SEXUAL HARASSMENT IN THE WORKPLACE; A CASE OF PUBLIC SECTOR AT ILALA MUNICIPAL COUNCIL, TANZANIA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nira Gerion Ndunguru; [2023-06-19]
  Nyckelord :Sexual Harassment; ELRA; CECPSA;

  Sammanfattning : Over the past few years, sexual harassment has received major attention as a social issue. One notable setting where this type of behavior frequently occurs is the workplace, where there are innumerable instances of individuals who have been taken advantage of by coworkers. LÄS MER

 3. 3. Working with Mentors in Violence Prevention: The experiences and understandings of professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Meron Temesgen; [2023-02-08]
  Nyckelord :Mentors in Violence Prevention MVP ; Youth; Social Norms; Hegemonic Masculinity; Bridging and Bonding;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore the experiences and analyse the understanding the professionals’, who work with youth at one of the schools where Mentors in Violence Prevention (MVP) was implemented, have of their work. Particular emphasis was made on the professionals’ own positioning in relation to the gender theoretical starting points and structural perspective of the MVP-programme. LÄS MER

 4. 4. Fysiologiskt svar under terrängmomentet i fälttävlan : pilotstudie under svenska förhållanden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Fanny Hansson; [2023]
  Nyckelord :Terrängträning; Fysiologiskt ansträngning; Hjärtfrekvens; Laktat;

  Sammanfattning : I tävlingsgrenen fälttävlan är terrängdelen det som bedöms som mest fysiologiskt ansträngande för hästarna. Syftet med denna undersökning är att ta reda på det fysiologiska svaret under en träning på terrängmomentet i fälttävlan. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om socionomstudenternas upplevelser av sin verksamhetsförlagda utbildning. Upplevelser under VFU och påverkan på den professionella utvecklingen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Edina Ajetovic; Karol Jumaa; [2023]
  Nyckelord :social work students; work based learning; professional development; theoretical knowledge; interaction; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand social work students' experiences during their time at work-based learning and the impact it has on the students. The purpose is to research and acknowledge how theoretical knowledge and work-based learning impacts students' professional development. LÄS MER