Sökning: "training intensity"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden training intensity.

 1. 1. Skillnader i motivationsfaktorer hos individer som deltar på hög- och lågintensiva gruppträningspass

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Eriksson; Cecilia Holmér; [2018]
  Nyckelord :physical activity; group training; high intensity; low intensity; motivation; gender and age;

  Sammanfattning : Följande kvantitativa studie undersökte individers olika motivationsfaktorer till att träna låg- eller högintensiva gruppträningspass. I ett försök att förklara detta användes en psykologisk teori kallad Self-Determination theory, vilken är en förenkling av verkligheten för att klargöra människors motivation. LÄS MER

 2. 2. Spatial resolution threshold in layers and red jungle fowls : are there differences due to light intensity or light spectra?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Pauline Annerstedt; [2018]
  Nyckelord :spatial resolution threshold; layer; red jungle fowls; visual acuity;

  Sammanfattning : The domestic fowl (Gallus gallus domesticus) originates from the forests in South-east Asia. It may be correct to assume that the visual system of the domestic fowl is still adapted to light that is filtered through the green forest canopy. LÄS MER

 3. 3. Does having previous working experiences in finance affect corporate hedging decisions made by the CEO? - a study on U.S. oil and gas producers

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peera Sakdanupong; Jeremy Seow; [2018]
  Nyckelord :Hedging; Hedge ratio; Chief executive officers; CEO characteristics; CEO risk preferences; Finance career; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate if a CEO with finance and accounting working experiences would affect corporate hedging decisions, in terms of the decision to hedge, the extent of hedging, and the type of hedging tools used. This thesis uses panel data regressions where the hedge ratio, binary hedging decisions and hedging types are dependent variables, controlled by independent variables such as a dummy variable for CEOs with finance working experience, various CEO characteristics, and firm-level variables. LÄS MER

 4. 4. Design of a 3D training equipment : Development of a new exercise equipment to prevent injuries among sedentary workers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ida Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :3D training; Sedentary Worker; Physical Activity; Motivation; Industrial Design Engineering; Usability; 3D-Träning; Stillasittade Arbetare; Fysisk Aktivitet; Motivation; Teknisk Design; Användbarhet;

  Sammanfattning : Low-intensity and sedentary work have become more common in work life the last decades. More and more people get health problems as stress, lack of well-being and decreased work performances. Neck, shoulders, and arms are the most affected areas because of low activity for a longer time. LÄS MER

 5. 5. Effekten av träning på ledbroskets sammansättning av makromolekyler hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maja Ernback; [2017]
  Nyckelord :häst; ledbrosk; träning;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en vanlig orsak till hälta hos atletiska hästar och visar sig som broskdegeneration tillsammans med subchondrala förändringar och inflammation. Träning kan vara en bidragande orsak då mekanisk belastning av för hög intensitet orsakar mikrotrauman och försvagning av det kollagena nätverket. LÄS MER