Sökning: "trakasserier i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden trakasserier i skolan.

 1. 1. Ett sätt att tänka om demokrati : Spänningsförhållandet mellan demokratisk socialisation och kritiskt tänkande i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ola Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Kritiskt tänkande; demokrati; läroböcker; Mouffe; diskursanalys; diskursteori; agonism;

  Sammanfattning : Undervisningen i gymnasieskolan har ett mål att förmedla kunskaper och värden som samhället vilar på, samtidigt ska eleverna utrustas med ett kritiskt tänkande för att kunna granska påståenden och förhållanden. Detta kan ses som ett dubbelt uppdrag i skolan och denna uppsats syftar till att belysa hur läroböcker i samhällskunskap, som riktar sig mot yrkesförberedande respektive studieförberedande elever, hanterar det dubbla uppdraget i framställningen av demokrati och medborgarskap. LÄS MER

 2. 2. #Metoo, skalvet som rubbat vår samhällsbild : Om förhållningssätt, tankar och känslor i relation till #metoo-rörelsens budskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Camilla Fors; Emelee Carter; [2019]
  Nyckelord :#metoo-movement; sexual abuse; gender roles; social structure;

  Sammanfattning : The purpose of this study is that through qualitative interviews research the #metoo movement’s influence. The research questions involves how the #metoo movement in relation to gender differences and power has affected the subjects of the study to think, feel, and act. LÄS MER

 3. 3. ”Normkritik i all ära - men jag behöver en stark kille och ett par kreativa tjejer!”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Kristel Nyman; Lisa Staaf; [2019]
  Nyckelord :normkritik; åsikter; genus; yrkesgymnasieskola;

  Sammanfattning : Skolan är en plats för utbildning, men tyvärr också en plats där det förekommer kränkningar och trakasserier gentemot personer som på något sätt inte passar in i samhällets normer. Ett sätt att angripa detta är att arbeta med normkritisk pedagogik. LÄS MER

 4. 4. "Man vågar inte ens tilltala någon utan att det är #metoo" : Skolkuratorers observationer och reflektioner kring Metoo-kampanjen i skolan och dess påverkan på ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Erika Everlund; Ingela Niklasson; [2018]
  Nyckelord :#metoo; skolkuratorer; ungdomar; sexuella trakasserier; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Metoo-kampanjen som uppmärksammades hösten 2017 har genererat stor uppståndelse, #tystiklassen och #räckupphanden är två upprop inom #metoo som menar att belysa sexuella trakasserier och övergrepp inom skolans värld. Studien syftar till att undersöka om Metoo-kampanjen har lämnat någon påverkan på ungdomar, samt om #metoo har använts i skolan. LÄS MER

 5. 5. ”Du får inte komma på mitt kalas” : Pedagogers tolkningar av och arbete med kränkande behandling i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Andersson; Charlotte Centerwall; [2018]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; förskola; skollag; diskrimineringslag; styrdokument; värdegrund;

  Sammanfattning : Inledning Kränkande behandling finns i hela svenska samhället, likaså i skolan och förskolan. Det harforskats mer om ämnet i skolans värld men betydligt mindre inom förskolan. LÄS MER