Sökning: "trakasserier"

Visar resultat 1 - 5 av 416 uppsatser innehållade ordet trakasserier.

 1. 1. Propaganda i debatten om kvinnorätt i Kina : En undersökning av rapporteringen kring könsdiskriminering i Folkets Dagblad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Vera Sommardal; [2024]
  Nyckelord :könsdiskriminering; arbetsmarknaden; utbildning; reformer; jämställdhet;

  Sammanfattning : Studien har haft som huvudsakligt syfte att undersöka den kinesiska tidningen Folkets Dagblad och dess rapportering kring könsdiskriminering under åren 2000 till 6:e december 2023, då undersökningen avslutades. Undersökningen bygger på att observera hur tidningen rapporterar kring problemet och att analysera detta i förhållande till forskning i frågan. LÄS MER

 2. 2. ”Vi lever trots allt i ett svenskt samhälle, anpassat till det de säger” : En kvalitativ intervjustudie om SVA-elevers och skolledares uppfattningar och erfarenheter av interkultur samt inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Johanna Breime; [2024]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; SVA-elever; rektorer; gymnasiet; interkultur; inkludering;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete tar avstamp i tidigare forskning som behandlar hur skolan bemöter elever med svenska som andraspråk. Både forskning samt diverse myndigheter rapporterar om att barn med utländsk bakgrund utsätts för trakasserier, diskriminering samt rasism i svensk skola. LÄS MER

 3. 3. Abortsökandes upplevelser av att möta hälso- och sjukvården vid en inducerad abort : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabelle Karlsson; Ella Trollsås; [2024]
  Nyckelord :Healthcare; Induced abortion; Nursing care; Patient experience; Hälso- och sjukvård; Inducerad abort; Omvårdnad; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Inom hälso- och sjukvården är abort en av de vanligaste medicinska åtgärderna och är av största vikt för den berörda personens hälsa och liv. Barriärer i form av ekonomisk situation, geografisk plats, icke-respektfull och diskriminerande abortvård leder till ett ökat antal osäkra aborter. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Filip Jönsson; Linus Krossler; [2024]
  Nyckelord :Akutmottagning; erfarenheter; hot; sjuksköterskor; våld;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: I stor utsträckning har alla världens sjuksköterskor någon gång erfarit hot och våld på sin arbetsplats. Det finns flera olika definitioner av hot och våld, våldet syftar till att skada en annan person fysiskt, verbalt eller genom sexuella trakasserier. LÄS MER

 5. 5. The strategies and consequences for harassment : The effect on women journalists’ work in Costa Rica

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Linnea Söderberg; Alicia Schumacher; [2023]
  Nyckelord :Interview; gender; media; online violence; self-censorship; Latin America; Intervju; genus; näthat; självcensur; Latinamerika; trakasserier; kvinnor; journalistik;

  Sammanfattning : Violence against women journalists is increasing all over the world, especially online, and previous research shows that journalists develop different strategies to avoid harassment. Costa Rica is the country in Latin America that has the highest level of press freedom but that does not mean that harassment is non-existing. LÄS MER