Sökning: "trakealaspirat"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet trakealaspirat.

  1. 1. Trakealkollaps hos shetlandsponnyer : korrelation med inflammation i trakealslemhinnan

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Camilla Karlsson; [2011]
    Nyckelord :trakealkollaps; häst; inflammation; trakealaspirat; BAL;

    Sammanfattning : .... LÄS MER