Sökning: "trakeidmetoden"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet trakeidmetoden.

 1. 1. Potentialen i att öka precision och stabilitet av timmersortering med ny mätteknik : en studie för Braviken sågverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Ellen Bergvall; [2020]
  Nyckelord :årstidsvariation; barkavdrag; röntgen; trakeidmetoden;

  Sammanfattning : Råvarukostnaden är ett sågverks enskilt största kostnadspost och lönsamheten vid ett sågverk påverkas i hög grad av träff i sågtimmerklasserna. Vid Braviken sågverk har träff i klass varierat med årstid, vilket har lett till en försvårad produktionsplanering med oplanerade kvalitetsutfall. LÄS MER

 2. 2. Mätning av sorteringsdiameter för talltimmer vid Kastets sågverk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Hanna Heikkinen; [2012]
  Nyckelord :Trakeidmetoden; 3D-mätram; röntgen; diametermätning; bark; Trakeid method; 3D-Scanners; X-ray; diameter measurement;

  Sammanfattning : För att få en rättvis betalning av timmer för både säljare och köpare gäller det att det sågtimmer som kommer till sågverken mäts in på rätt sätt. För att sågverken ska kunna hålla nere råvarukostnaden gäller det att minska råvaruspillet och öka optimeringen av stocken. LÄS MER