Sökning: "tram"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet tram.

 1. 1. Planera för framkomlighet med fokus på signalprioritering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Linus Bergman; [2021]
  Nyckelord :brt; bhls; tram; signal priority; tsp; passability; priority; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För skapa ett transporteffektivt samhälle kommer kollektivtrafiken att spela en allt större roll i framtidens transportsystem. Om kollektivtrafiken utgör ett reellt alternativ till bilen kan den bidra till både sänkta utsläpp av växthusgaser och marknära partiklar och bidra till en mer effektiv användning av stadens yta. LÄS MER

 2. 2. Oskyddade trafikanter vid spårvägsövergångar - Utvärdering av reglering och utformning i Lund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Julia Bengtsson; Josephine Gertson; [2021]
  Nyckelord :Modern spårväg; Trafiksäkerhet; Beteendeobservation; Upplevd funktionalitet; Släckt signal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study aims to investigate the behavior of vulnerable road users at tramway crossings along the new tramway in Lund. The purpose is to find connections between potentially risky behaviors and the tramway crossings’ design and regulation. LÄS MER

 3. 3. Fysiska miljöns påverkan på bilinnehav : Aggregerad linjär modellering av rumsliga faktorer i Göteborg

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Otto Holmberg; Joel Rosing; [2021]
  Nyckelord :car ownership; linear modelling; Gothenburg; parking; minimum parking requirements; regression analysis;

  Sammanfattning : Where we live and how our immediate environment looks and functions affect how we travel. Through changes in the immediate urban area, it seems natural that the choice of car ownership would be affected. This study examines the connection between the physical environment and car ownership in the case study area of Gothenburg. LÄS MER

 4. 4. Beelining for sustainable transport : analysing accessibility inequities and opportunities connecting trams to bicycles in Greater Manchester

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Megan Richold; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Science; climate change mitigation; GIS; feminist methodology; environmental justice; urban transport; intersectionality; Social Sciences;

  Sammanfattning : As the clock ticks on our opportunity to limit catastrophic climate change, mitigation efforts are becoming increasingly essential, especially amongst countries with high current or historic emissions. However, these mitigation attempts are not a guaranteed success, especially when the system within which they operate is not understood due to unacknowledged bias in quantitative data. LÄS MER

 5. 5. Vad kan kollektivtrafiken tillföra ur perspektivet socialt kapital? : en studie om Tvärbanans roll för ökad tillgänglighet och social inkludering

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marcus Lindgren; [2020]
  Nyckelord :kollektivtrafik; socialt kapital; Tvärbanan; tillgänglighet; social inkludering;

  Sammanfattning : Tillhandahållandet av kollektivtrafik kan ses som en nyckelaspekt för mer jämlika förutsättningar till samhällsdeltagande. Ökade ojämlikheter och segregation är återkommande problem i stora och växande städer, och grupper med olika socioekonomiska förutsättningar blir allt tydligare åtskilda geografiskt och socialt. LÄS MER