Sökning: "trampskador"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet trampskador.

 1. 1. Hovsprickor hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Josefin Jormhed; [2016]
  Nyckelord :hovsprickor; häst; hoof cracks; horse;

  Sammanfattning : Hovkapseln är hovens epidermis och den omsluter, skyddar och stödjer kötthoven som utgörs av hovens inre strukturer. Hovkapseln har till uppgift att bära vikt, tåla nötning samt utgöra halkskydd och genom sin formbarhet möjliggör den sänkning av belastningsamplituder. LÄS MER

 2. 2. Bark och armeringsmatta för att förebygga trampskador på betesytor hårt belastade av mjölkkor : en utvärdering

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Nilsson; [2014]
  Nyckelord :bark; armeringsmatta; trampskador; markstabilisering; bete;

  Sammanfattning : Ett vanligt problem på mjölkgårdar är att drivningsgator, grindhål, ytor kring vattentråg och andra högt belastade ytor blir söndertrampade under betessäsongen. Detta kan bidra till problem som sänkt djurhälsa, försämrad mjölkkvalité och dåligt fungerande kotrafik. LÄS MER

 3. 3. Armeringsmatta och bark som markstabiliserande material på betesytor till mjölkkor - en utvärdering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Caroline Johansson; [2014]
  Nyckelord :armeringsmatta; bark; markstabilisering; trampskador; bete; gropindex;

  Sammanfattning : Ett vanligt problem på mjölkgårdar är att trampskador uppkommer på betesytor som är kraftigt belastade av mjölkkor under betessäsongen. Den genomsnittliga besättningsstorleken i Sverige stiger och det leder till att problemet med trampskador ökar. Risken för trampskador tilltar vid stora mängder nederbörd. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av utedrift med köttdjur i Sverige och Kanada

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Johanna Klasson; [2007]
  Nyckelord :utedrift; köttdjur;

  Sammanfattning : Beef cattle wintering outdoors should be provided a shelter, e.g. a type of barn or corresponding. This type of production requires appropriate soil types and secured animal welfare. LÄS MER

 5. 5. Renens fejskador på tall- och contortaplanteringar inom Malå samebys höst- och vinterbetesområden

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Åke Johansson; [2006]
  Nyckelord :tall; plantor; plantering; renar; vinterbete; skador; fejning;

  Sammanfattning : The effects of Reindeer mechanical damages on the planted regeneration of Pinus sylvestris and Pinus contorta. Semi-domesticated reindeer can damage young trees. In late winter reindeer rub their antlers against young trees. The aim of this study was to quantify those damages. LÄS MER