Sökning: "transaction cost"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden transaction cost.

 1. 1. Green Bonds: A Study on Expected Returns and Liquidity Effects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl-Anton Bryngelsson; Anton Gavin; [2019-08-08]
  Nyckelord :Green bonds; Liquidity; Bid-Ask Spread; Fixed income; Expected return; Asset pricing; Bond pricing;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. ENHANCING MOMENTUM PROFITS THROUGH VOLATILITY TIMING AND COST MITIGATION TECHNIQUES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nguyen Cao; Natalia Vdovina; [2019-07-02]
  Nyckelord :momentum; momentum strategy; momentum crash; volatility; transaction costs; turnover; return; volatility adjusted momentum; volatility timing;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Blockkedjeteknik och kryptovalutor –En explorativ studie av implementeringen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nermin Brkovic; Björn Hellqvist; [2019-03-15]
  Nyckelord :Blockchain; cryptocurrency; bitcoin; accounting; information asymmetry; transaction cost;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Blockkedjeteknik och kryptovalutor är ett relativt nytt begrepp. När detta tas in i organisationerna och deras redovisning på olika sätt så krävs det ny forskning och en fördjupad kunskap inom området, både för investerare och myndigheter. LÄS MER

 4. 4. Beslutsgrunder i outsourcingprocessen : Outsourcing av redovisning i småföretag

  Magister-uppsats,

  Författare :Annika Douhan; Daniel Oinas; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Öka förståelsen för outsourcingbeslut genom att studera beslutsgrunder i outsourcingprocessen utifrån argument inom resource-based view (RBV) och transaction cost economy (TCE). Metod: En kvalitativ ansats har valts för att bidra till insikt kring hur respondenter resonerar avseende beslut i outsourcingprocessen. LÄS MER

 5. 5. There is such a thing as a free lunch, but it will cost you: a study on costly arbitrage and the index effect

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Sandra Andersson; Nicklas Kövamees; [2019]
  Nyckelord :arbitrage risk; demand curve slopes; index effect; market efficiency; transaction costs;

  Sammanfattning : This thesis examines how stock returns around inclusions into and exclusions from the Swedish OMX Stockholm Benchmark and OMX Stockholm 30 indices are affected by arbitrage risk and transaction costs. We observe that during the 30 trading days preceding the announcement of a stock's inclusion in either index, stocks with high arbitrage risk and high transaction costs experience high positive abnormal returns, and vice versa. LÄS MER