Sökning: "transactional theory"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden transactional theory.

 1. 1. “Den sociala tillvaron är som bortblåst”. En kvalitativ studie om studenters psykiska hälsa med distansundervisning och restriktioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Victor Fors; Emanuel Bergsand; [2021-05-31]
  Nyckelord :mental health; human needs; coping; covid-19; pandemic;

  Sammanfattning : The main purpose with this study was to explore how students' mental health have been affected by the year of the pandemic. Furthermore, this study has focused on how the students have felt regarding the distance education and the restrictions that the government have decided about to prevent the spread of Covid-19. LÄS MER

 2. 2. ” …det är viktigt att sätta laget före jaget ” : En kvalitativ studie om enhetschefers uppfattning av ledarskap på distans.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emma Ekström; Maria Höglund; [2021]
  Nyckelord :Leadership; remote work; virtual; digital; accessibility; communication; Ledarskap; distansarbete; virtuellt; digitalt; tillgänglighet; kommunikation;

  Sammanfattning : Ledare har på grund av pandemin Covid-19 i stor utsträckning tvingats till ledarskap på distans eftersom landets organisationer i möjligaste mån ska möjliggöra distansarbete (Folkhälsomyndigheten, 2021). Syftet med denna studie är att bidra med en djupare förståelse för hur ledaren ser på ledarskap på distans. LÄS MER

 3. 3. Brace yourself, Gen Z is coming! : A qualitative study about Swedish Generation Z’s leadership preferences in entry-level jobs.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :William Elias; Daniel Johansson; Oscar van de Voort; [2021]
  Nyckelord :Generation Z; Gen Z; Entry-level jobs; Workforce; Full-range leadership theory; Transformational leadership; Transactional leadership; Laissez-Faire leadership;

  Sammanfattning : Background: In recent years, a new generation has rapidly entered the workforce and when this happens it is assumed that some level of disruption will come along. Since Generation Z have only been in the workforce for short amount of time, there is a lack of crucial research regarding their perceived experiences. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarnas förväntningar på ledarskapet och de faktorer som främjar produktivitet inom organisationer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sara Wapner; [2021]
  Nyckelord :Leadership styles; leadership; leaders; employees; situations-adapted leadership; transformative leadership; transactional leadership; productivity; Ledarskapsstilar; ledarskap; ledare; medarbetare; situationsanpassat ledarskap; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; produktivitet;

  Sammanfattning : Ledarskap är ett väl studerat område som många forskare tagit sig an. Bergengren (2003) menar att ledarskap är en process som syftar till att en ledare ska påverka andra att nå ett gemensamt mål. LÄS MER

 5. 5. A Case Study of Save The Children’s Cross-sector Value Creation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Wramsby; [2020-09-04]
  Nyckelord :Cross-sector Collaboration; Collaborative Value Creation; Shared Value; Value Frame Fusion; Save the Children Sweden;

  Sammanfattning : The expanding view of how to deal with societal issues have grown more complex than ever before which have forced, what previously was viewed as unlikely collaborators, to innovate what it means to partner in value creation in support of social progress. The private sectors partnerships with non-governmental organisations (NGOs) have previously largely been limited to philanthropy and simple trade-offs. LÄS MER