Sökning: "transcommunity"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet transcommunity.

  1. 1. "Att leva öppet som trans har gett mig tillbaka mitt liv...och vilket liv det är!" : En studie av minoritetsglädje och positiva erfarenheter hos transkvinnor och transmän.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Psykologi

    Författare :Paulina Filis; [2022]
    Nyckelord :transgender; lgbtq ; minority joy; positive experiences; transwomen; transmen; thematic analysis; authenticity; gender euphoria; transcommunity; gender-affirming care; gender dysphoria; minority stress; qualitative research; lgbtq-research; transpersoner; hbtq ; minoritetsglädje; positiva erfarenheter; transkvinnor; transmän; tematisk analys; autenticitet; könseufori; transcommunity; transvård; könsdysfori; minoritetsstress; kvalitativ forskning; hbtq-forskning;

    Sammanfattning : Transpersoner lider en ökad risk jämfört med övrig befolkning att utveckla psykisk och fysisk ohälsa, samt en rejält förhöjd risk för suicid. Trots detta mår många transpersoner bra och är generellt nöjda med sitt liv och sitt mående. LÄS MER