Sökning: "transdiagnostic treatment"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden transdiagnostic treatment.

 1. 1. Transdiagnostisk gruppbehandling på en vårdcentral

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Annette Hammervald Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :Transdiagnostisk gruppbehandling;

  Sammanfattning : Stress-related disorders have increased in Sweden and the time for sick leave are very long. The aim of this pilot study with twenty-nine participants was to evaluate transdiagnostic group treatment for a mixed sample of patient in primary care with diagnosis like anxiety, depression and stress-related disorders. LÄS MER

 2. 2. Psykologisk flexibilitet hos barn och ungdomar med tvång, ångest och depression

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pia Fogelberg Skoglösa; Sara Lindhagen; [2018]
  Nyckelord :psykologisk flexibilitet; psykologisk inflexibilitet; tvångssyndrom; OCD; ångestsyndrom; depression; komorbiditet; barn; ungdomar; psychological flexibility; psychological inflexibility; Obsessive- Compulsive Disorder; anxiety; comorbidity; children; adolescents; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur psykologisk (in)flexibilitet var kopplat till olika vanliga barnpsykiatriska symtom bland barn och ungdomar samt om det fanns en starkare koppling till vissa psykiatriska symtom. Psykologisk flexibilitet kan beskrivas som en “fundamental aspekt” av hälsa eller som en helhetsmodell för mänskligt fungerande (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999; Kashdans & Rottenberg, 2010). LÄS MER

 3. 3. Kognitivbeteendeterapi för insomni i en grupp med samsjuklig insomni och depression: Grad av insomni medierar sambandet mellan behandling och grad av depression

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lina Wilmenius; [2016]
  Nyckelord :Insomnia; depression; comorbidity; transdiagnostic processes; mediating processes; insomni; depression; samsjuklighet; transdiagnostiska processer; medierande samband;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Genomförbarhet och effekt av en transdiagnostisk hybridbehandling i studenthälsovården: En pilotstudie

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Gustav Karlsson; Lina Moberg; [2016]
  Nyckelord :transdiagnostics; emotion regulation; Internet; hybrid; transdiagnostik; emotionsreglering; internetbehandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur perfekt får en vara? : Prediktorer för förändring vid internetbaserad kognitiv beteendeterapi för perfektionism

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Malin Skoglund; Linnéa Trosell; [2016]
  Nyckelord :Predictors; iCBT; internet-based CBT; perfectionism; transdiagnostic; self-compassion; anxiety; depression; Devin; CM; CPQ; SCS-SF;

  Sammanfattning : Perfectionism has been seen to predict treatment outcome and symptom severity in clinically relevant diagnoses such as depression and anxiety disorders. It has also been suggested to be a transdiagnostic phenomenon. LÄS MER