Sökning: "transdiagnostisk behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden transdiagnostisk behandling.

 1. 1. Utvärdering av internetförmedlad KBT inom primärvården i Östergötland

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Matilda Larsson; Katia Sánchez Sequeira; [2019]
  Nyckelord :iKBT; primärvård; transdiagnostisk; ångest; depression; stress; oro; sömnbesvär; effectivenesstudie;

  Sammanfattning : Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (iKBT) med behandlarstöd har visat sig vara effektivt för behandling av lindrig till medelsvår depression, oro, ångest, stress och sömnbesvär. Syftet med föreliggande uppsats var att utvärdera om iKBT med behandlarstöd var verksamt för patienter med psykisk ohälsa inom primärvården i Region Östergötland. LÄS MER

 2. 2. Transdiagnostisk gruppbehandling inom primärvården: en effectiveness-studie

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Viktor Björklund; [2018-12-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efterfrågan på psykologisk vård är stor i Sverige, särskilt inom primärvården.Transdiagnostiska gruppbehandlingar är ett sätt att möta efterfrågan och låtafler primärvårdspatienter ta del av evidensbaserad, psykologisk behandling. LÄS MER

 3. 3. TVÅ NYANSER AV ORO : Långtidseffekter av internetförmedlad exponering med responsprevention i förhållande till internetförmedlad stresshanteringsbehandling för oro

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Amira Hentati; Frida Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Långtidsuppföljning; exponering med responsprevention; tröstetankar; stresshanteringsbehandling; tillämpad avslappning; kognitiv beteendeterapi; KBT; oro; transdiagnostisk behandling;

  Sammanfattning : Oro är ett vanligt förekommande fenomen i kliniska såväl som subkliniska populationer. Föreliggande studie är en uppföljning av behandlingsresultaten publicerade i Westerström-Nygren och Persson (2016), inom ramen för Orosstudien på Karolinska Institutet, gällande internetförmedlad exponering med responsprevention avseende tröstetankar (iERPt) respektive internetförmedlad stresshanteringsbehandling (iSHB) vid oro hos en transdiagnostisk population. LÄS MER

 4. 4. Devin - Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi mot klinisk perfektionism som transdiagnostiskt fenomen : En randomiserad kontrollerad studie

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Elisabet Thelander; Stina Roos; [2016]
  Nyckelord :Klinisk perfektionism; perfektionism; internetbaserad KBT; iKBT; guidad självhjälp; transdiagnostik; transdiagnostisk behandling; depression; ångest; Devin;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande randomiserade kontrollerade studie var att undersöka om vägledd internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (iKBT) kan ge symptomreduktion på klinisk perfektionism och relaterade kliniska tillstånd, samt ge ökad livskvalitet. 150 deltagare randomiserades till två grupper, en behandlingsgrupp (n = 73) som fick en åtta veckors lång KBT- behandling mot klinisk perfektionism, och en kontrollgrupp (n = 77) som stod på väntelista. LÄS MER

 5. 5. Compassionfokuserad psykoterapi- en studie av en manualbaserad gruppterapis effekt på grad av självmedkänsla hos en klinisk population

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Kämpe; Alexandra Rosendahl Santillo; [2015]
  Nyckelord :shame; self-compassion; compassion focused therapy; transdiagnostisk; skam; mindfulness; självmedkänsla; compassion; trans-diagnostic; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the outcome of self-compassion changed in a trans-diagnostic population who underwent Compassion-Focused Therapy treatment (CFT) in a group-setting. The core skill training in CFT is Compassionate Mind Training (CMT) 43 patients, mean age 40 years old, and std 11,4 divided into 7 groups were included, with 12-14 sessions each, age range 18-70 years received treatment according to CFT. LÄS MER