Sökning: "transfer learning"

Visar resultat 21 - 25 av 238 uppsatser innehållade orden transfer learning.

 1. 21. Observation av tvåspråkig undervisning i tvåspråkig skolform - Hur skapar språkinlärningsmiljö,

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Bergkvist; [2018-02-02]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; identitet; modersmålsundervisning; transfer; tvåspråkighet; ;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det många elever som har två språk där huvudspråket i landet inte ärderas modersmål, vilket kan skapa problem då deras andraspråk inte utvecklas till den nivåde behöver för att tillgodogöra sig skolans utbildning. Att använda sig av modersmålet i allundervisning har visat sig vara gynnsamt. LÄS MER

 2. 22. The Effect of Transfer on Arab and Portuguese Learners' Use of the English Prepositions to and for.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Elkafri; [2018]
  Nyckelord :Transfer; Arabic and Portuguese;

  Sammanfattning : The researcher has studied, in this paper, the effect of transfer on the Arabic and Portuguese learners’ using prepositions during their process of learning English as a second language. The prepositions that the study deals with are to and, for. LÄS MER

 3. 23. An Investigation of Low-Rank Decomposition for Increasing Inference Speed in Deep Neural Networks With Limited Training Data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Victor Wikén; [2018]
  Nyckelord :deep neural networks; convolutional neural networks; AlexNet; inference speed; optimization; low-rank tensor decomposition; fine-grained classification problem; dog breed classification; transfer learning;

  Sammanfattning : In this study, to increase inference speed of convolutional neural networks, the optimization technique low-rank tensor decomposition has been implemented and applied to AlexNet which had been trained to classify dog breeds. Due to a small training set, transfer learning was used in order to be able to classify dog breeds. LÄS MER

 4. 24. Transfer of reinforcement learning for a robotic skill

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Dulce Adriana Gómez Rosal; [2018]
  Nyckelord :Transfer learning; Reinforcement learning; Simulation; Robotics;

  Sammanfattning : In this work, we develop the transfer learning (TL) of reinforcement learning (RL) for the robotic skill of throwing a ball into a basket, from a computer simulated environment to a real-world implementation. Whereas learning of the same skill has been previously explored by using a Programming by Demonstration approach directly on the real-world robot, for our work, the model-based RL algorithm PILCO was employed as an alternative as it provides the robot with no previous knowledge or hints, i. LÄS MER

 5. 25. Organizational Culture and Employee Loyalty : The Case of IKEA

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Adam Ericsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: Organizational Culture and Employee Loyalty Subtitle: The Case of IKEA Level: Thesis for Master Degree in Business Administration Author: Adam Ericsson Supervisor: Daniella Fjellström Examiner: Maria Fregidou-Malama Date: March 2018 Aim: This research aims to investigate how organizational culture influence employee engagement and loyalty. Method: The study is based on qualitative research method. LÄS MER