Sökning: "transfer learning"

Visar resultat 21 - 25 av 326 uppsatser innehållade orden transfer learning.

 1. 21. Multi-Task Convolutional Learning for Flame Characterization

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Obaid Ur Rehman; [2020]
  Nyckelord :Multi task learning; multi task convolutional learning; transfer learning; VGG16; CNN; convolutional neural networks; MTL; MTL CNN;

  Sammanfattning : This thesis explores multi-task learning for combustion flame characterization i.e to learn different characteristics of the combustion flame. We propose a multi-task convolutional neural network for two tasks i.e. LÄS MER

 2. 22. Digitalisering av instruktioner för maskinoperatörer

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Sharmila Patel; Aron Sritharan; [2020]
  Nyckelord :small and medium-sized enterprises SME ; virtual reality VR ; tacit knowledge; standardised work; små och medelstora företag SMF ; virtual reality virtuell verklighet ; augmented reality förstärkt verklighet ; tyst kunskap; standardiserat arbetssätt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfördes hos ett tillverkande företag utanför Stockholm. Företagets produktion består delvis av egenbyggda maskiner. Lämpliga instruktioner för underhåll, riggning samt felsökning fanns inte tillgängliga för dessa maskiner. En av de mest kritiska avdelningarna hos företaget kallas för klipp- och rullavdelningen. LÄS MER

 3. 23. Crop and weed detection using image processing and deep learning techniques

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Lina Chaaro; Laura Martínez Antón; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Artificial intelligence, specifically deep learning, is a fast-growing research field today. One of its various applications is object recognition, making use of computer vision. The combination of these two technologies leads to the purpose of this thesis. LÄS MER

 4. 24. On The Effectiveness of Multi-TaskLearningAn evaluation of Multi-Task Learning techniques in deep learning models

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sofiea Tovedal; [2020]
  Nyckelord :Multi-Task Learning; Natural Language Processing; Supervised Learning; Gated Recurrent Unit; Long Short Term Memory;

  Sammanfattning : Multi-Task Learning is today an interesting and promising field which many mention as a must for achieving the next level advancement within machine learning. However, in reality, Multi-Task Learning is much more rarely used in real-world implementations than its more popular cousin Transfer Learning. LÄS MER

 5. 25. Model-Agnostic Meta-Learning for Digital Pathology

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Freja Fagerblom; [2020]
  Nyckelord :machine learning; model-agnostic meta-learning; maml; digital pathology; histopathology; meta learning; her2; domain shift;

  Sammanfattning : The performance of conventional deep neural networks tends to degrade when a domain shift is introduced, such as collecting data from a new site. Model-Agnostic Meta-Learning, or MAML, has achieved state-of-the-art performance in few-shot learning by finding initial parameters that adapt easily for new tasks. LÄS MER