Sökning: "transfer learning"

Visar resultat 6 - 10 av 257 uppsatser innehållade orden transfer learning.

 1. 6. Animal ID Tag Recognition with Convolutional and Recurrent Neural Network : Identifying digits from a number sequence with RCNN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Issa Hijazi; Pontus Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Convolutional Neural Network; Recurrent Neural Network; Transfer learning; Microsoft Azure;

  Sammanfattning : Major advances in machine learning have made image recognition applications, with Artificial Neural Network, blossom over the recent years. The aim of this thesis was to find a solution to recognize digits from a number sequence on an ID tag, used to identify farm animals, with the help of image recognition. LÄS MER

 2. 7. Beating about the bush: written production and comprehension of L2 idioms

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Lina Palm; [2019]
  Nyckelord :figurative meaning; idiom; keystroke logging; language transfer; literal meaning; phraseology; second language acquisition; second language learning; translation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : A study on the online process of producing idioms in writing and how second language learners manage the production and comprehension of idioms may provide a useful and comprehensive investigation of the production, comprehension and acquisition of language. The study in this paper investigated how Swedish (L1) second language learners of English (L2) produce and comprehend written idioms in the L2. LÄS MER

 3. 8. Kompetensutvecklingsinsatser : Hur kan de genomföras för att få positiva effekter på individ, grupp- och organisationsnivå?

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Gisela Bergqvist; Antigona Asslani; [2019]
  Nyckelord :Organizational change; workplace learning; workplace change; learning at work; transfer of competence; learning opportunities; competence development;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsöversikt var att undersöka vad aktuell forskning säger om hur en kompetensutveckling kan införas i en organisation för att få resultat/effekter för medarbetare på individ, grupp- och organisationsnivå. Detta utifrån den föränderliga värld vi lever i idag där organisationer står inför ständiga förändringar. LÄS MER

 4. 9. Detection of Archaeological Sites from Aerial Imagery using Deep Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Jorge Lazo; [2019]
  Nyckelord :Deep Learning; Archaeology; Computer Vision; Aerial Imagery; Transfer Learning.; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In recent years, Deep Learning has proven to be an outstanding tool in the field of computer vision showing promising results in different fields such as the analysis of medical images, obstacle detection for self-driving cars, automatic image caption generation, etc. In the case of Archaeology, the adoption of these methods in the detection of archaeological structures from aerial images has been slower than in other fields. LÄS MER

 5. 10. Transfer Learning in Autonomous Vehicles using Convolutional Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Gustav Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Convolutional Neural Networks; Transfer Learning; Machine Learning; Autonomous Vehicles; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis has investigated the potential benefits of using transfer learning when training convolu- tional neural networks for the task of autonomously driving a car. Three transfer learning networks were trained and compared with a conventionally trained convolutional neural network. LÄS MER