Sökning: "transferability of knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden transferability of knowledge.

 1. 1. Strategic implementation of circular business models in developing countries

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Azusa Lindwall; [2023]
  Nyckelord :circular economy; multinational corporations; municipal solid waste management; recycling; developing countries; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to address the challenges of implementing circular economy (CE) practices in emerging/developing economies by harnessing the resources of multinational corporations (MNCs) to improve waste management situations in these areas of the world. A case study is conducted on a Swedish beverage carton producer operating in Thailand to examine the key challenges and strategies employed by the company to promote the recycling of used beverage cartons (UBCs) in the country. LÄS MER

 2. 2. Smärta, kunskap och delaktighet : en litteraturstudie om preoperativ undervisning

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :David Rydenlund; Erik Samuelsson; [2023]
  Nyckelord :Postoperative pain; Patient education; Person-centredness; Preoperative anxiety; Postoperative anxiety; Patientundervisning; Personcentrering; Postoperativ oro; Postoperativ smärta; Preoperativ oro;

  Sammanfattning : Bakgrund   Många patienter upplever idag måttlig till svår smärta under det postoperativa förloppet och smärta är den största orsaken till oro hos patienter inför ingrepp. Moderna behandlingsriktlinjer rekommenderar en multimodal strategi där farmakologiska och icke-farmakologiska metoder kombineras för att ge bäst smärtstillande effekt. LÄS MER

 3. 3. Exploring Contextual Barriers to Implementing Mission-Oriented Innovation Towards Achieving Bioeconomic Shifts : A Case Study of Uppsala Region

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Julian Strömqvist; [2023]
  Nyckelord :Bioeconomy; Bioeconomic shifts; Mission-oriented innovation; Innovation policy; Grand challenges; explicit knowledge; tacit knowledge; codification;

  Sammanfattning : Tackling grand challenges such as anthropogenic climate change, urgently requires an increase in bio-based resource utilization in regard to offsetting fossil dependencies within industrial sectors, also known as bioeconomic shifts. Bioeconomic shifts can be achieved by implementing Mission-oriented innovation (MOI), which concerns facilitating and directing resources towards achieving predetermined missions. LÄS MER

 4. 4. Improving Nursing Simulation Design to Support Learning Transfer to Clinical Settings: Metasynthesis

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL)

  Författare :Ernest Aluoch; [2023]
  Nyckelord :Learning transfer; Near and Far Learning; Nursing Simulation; Knowledge transfer; Simulation; Clinical Nursing;

  Sammanfattning : Introduction  In contemporary higher education systems, interactive learning tool such as simulation, has been widely adopted in clinical studies as an effective learning tool to help students to gain both near and far transferable learning skills in a controlled setting, where parameters are defined, and an alternate reality generated. There is a dearth of knowledge on how simulation designers can support learners to transfer learning from simulation settings to clinical settings, by focusing on improving the design of simulation sessions. LÄS MER

 5. 5. ChatGPT som ett verktyg för självständig utbildning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Erica Granqvist; Isabella Biederbeck; [2023]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; ChatGPT; Artificial intelligence in education; Edtech; självständigt lärande; scaffolding; utbildning;

  Sammanfattning : Artificiell Intelligens har på senare tid exploderat i både kommersiell och privat användning, vilket förändrar hur vi arbetar, studerar och får tillgång till information. Vanliga typer av AI-tjänster är chatbots och språkmodeller. ChatGPT är en språkmodell som har blivit populär sedan tjänsten lanserades i november 2022. LÄS MER