Sökning: "transference"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet transference.

 1. 1. Transfer och andra språkkontaktfenomen i amerikasvenskars svenska

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Bjerkstig; [2019-02-05]
  Nyckelord :American Swedish; established linguistic structures; Heritage Language; language contact phenomena; sociolinguistic variables; transference;

  Sammanfattning : The aim of this Master Thesis is to contribute to increased knowledge of certain language contact phenomena in American Swedish and how these phenomena are affected by certain social factors. The present study examines the Heritage Language of six participants, focussing on transference and established structures in American Swedish. LÄS MER

 2. 2. Styrningens roll vid en strategiförändring : - från eftermarknad till att inkludera serieproduktion

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Fristedt; Malin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :change; strategy; management control; control system; strategy change; contingency theory; strategic changes; strategy change; automotive industry; aftermarket; spare-parts; serial production; new car manufacturing; förändring; strategi; styrning; styrsystem; strategiförändring; kontrollsystem; contingency teori; strategiska förändringar; strategibyte; bilindustri; eftermarknad; serieproduktion;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Bilindustrin står i dagsläget mitt i en omstrukturering av marknaden, där ansvar för produktion av detaljer förflyttas från biltillverkarna till underleverantörerna. Med denna omstrukturering följer högre krav på kvalitetsnivå och kostnadspress som underleverantörerna måste förhålla sig till. LÄS MER

 3. 3. Guided reflection in Simulator-Based Crisis Management Training : Examining the possibility to implement After Action Reviews in the CCRAAAFFFTING project

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Zandra Åkerstedt; [2019]
  Nyckelord :After Action Review; Debriefing; Organizational learning; Reflection; Resilience; Simulator-based training; Team learning.;

  Sammanfattning : Reflection is an important team learning activity, allowing team members to process feedback and to learn from experiences. Debriefing methods such as the After Action Review (AAR), proved to increase learning, can be used to guide teams through the process of reflection. LÄS MER

 4. 4. MIGRANT CHILDREN’S SOCIAL EMBEDDEDNESS BY MODALITY SWITCHING THROUGH ONLINE VIDEO GAMES

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sholeh Takht Kooseh; [2018-07-04]
  Nyckelord :Migrant children; Online video game OVG ; Modality switching; Social embeddedness; Communication; Interaction; online weak ties;

  Sammanfattning : Online video games are a mass phenomenon in today’s life that have become a leisure activity for many people, including children. One feature of the online video games is meeting others with more common interests which can help children find social networks to share common values and interests. LÄS MER

 5. 5. En explorativ studie av psykoterapiavslutningar med ungdomar i åldern 15 till 18 år ur ett psykoterapeutperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Åsa Rothman; [2018]
  Nyckelord :Termination in Psychotherapy with adolescents; psychotherapy process outcome in Qualitative research; therapeutic alliance; thematic analyses. Avslutningar i psykoterapi med ungdomar; psykoterapeutisk process och resultat i kvalitativ forskning; terapeutisk allians; tematisk analys.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to explore terminations in psychotherapy in the age span of 15-18 years and from this find facorts which might have significance and also to explore how the separation aspect was able to be processed at the termination. The research approach emanated from hermeneutic and phenomenolgical perspectives and the method used was thematic analysis. LÄS MER