Sökning: "transformation of space"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade orden transformation of space.

 1. 1. Thresholds of Taksim, a new strategy of urban revitalization

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Burak Ertugrul Güney; [2022]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Spatial experience can be perceived as a kind of exploration of space that evolves within the fragments of lived moments and transforms over time. Squares, parks, and streets are the primary urban spaces where social interactions are experienced at an extremely high level. LÄS MER

 2. 2. Jakten på den stärkta HR-rollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Caisa Källgren; Emilija Lujic; [2022]
  Nyckelord :Human resource management; strategic human resource management; HR-transformation; top management team; HR manager; strategic HR role; Human resource management; strategisk human resource management; HR-transformation; top management team; HR-chef; strategisk HR-roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste tjugo åren har HR-rollen fått en mer strategisk inriktning men inte haft en stark position i ledningsgruppsmöten. HR-chefer, framförallt inom den privata sektorn, kan känna sig marginaliserade i ledningsgruppsmöten. LÄS MER

 3. 3. Urban Ergonomics - A study towards a smarter use of resources and space in external shopping centers in Sweden.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mutaz Al-abtah; [2022]
  Nyckelord :Shopping centers; Shopping; Circular economy; Urban transformation; Big-box retail stores; Urban ergonomics; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : As a result of 20th-century car-centric planning, many urban districts had emerged designed to serve only one function. Different residential suburbs and trade areas were dispersed scattered within and outside the cities. This has led to more dependence on private cars to meet people’s daily needs. LÄS MER

 4. 4. disorder, defiance & disobedience : negotiating the city through the confrontations of graffiti—tools for reimagining our rights within the built environment

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sahlberg Ellen; [2022]
  Nyckelord :the built environment; anarchist architecture; graffiti; disorder in the built environment; critical architectural theory; critical urban studies; experimental spatial design; the right to the city; space and politics;

  Sammanfattning : Architects imagine and reimagine utopia. It is a role with the task to produce cities that are liveable, beautiful, functional, flexible and inclusive. Spaces made for and together with people, and places that meet their needs and dreams. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta för en värld som fungerar : en studie om samtalets betydelse för att bygga ett hållbart livsmedelssystem

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannes Norr; [2022]
  Nyckelord :samtal; kunskapssyn; epistemologi; hållbarhet;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur odlingsutbildningar utanför den akademiska världen överbryggar förståelsen av varandras filosofiska synsätt och epistemologiska utgångspunkter. Studien undersöker skillnader och likheter mellan odlingsinriktningar, hur formella och informella samarbeten ser ut och redogör för samtalen som pågår mellan representanter för odlingsinriktningarna. LÄS MER