Sökning: "transformational leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade orden transformational leadership.

 1. 1. Remote Control - Redefining Leadership in the Age of Hybrid Work

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Clara Sjögren Nyberg; [2023-07-20]
  Nyckelord :Hybrid work; Hybrid teams; Leadership; Hybrid leadership; Remote leadership; Transformational leadership;

  Sammanfattning : The pandemic, rather than strategy, has led to organizations’ most apparent digital transformation in the last years due to unprecedented changes in the business environment and society (De Smet et al., 2021; McKinsey, 2020). LÄS MER

 2. 2. Leading the Future - How the Gender of Leaders Influences the Development of a Supportive Organizational Culture in the Hybrid Work Era School of

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Karin Henriksson; [2023-07-19]
  Nyckelord :Gender; individual behavior; transformational leadership; supportive organizational culture; hybrid work;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research is to investigate the relationship between the gender of organizational leaders and their influence on the development of a supportive organizational culture in the context of hybrid work, with a focus on their specific actions and behaviors. Research question: How does the gender of organizational leaders influence the development of a supportive organizational culture in the context of hybrid work? Literature review: The literature review consisted of both more traditional theories such as the full-range leadership theory, but also newer management theories, especially with regards to the new trend of hybrid work settings. LÄS MER

 3. 3. Inspirerande ledare, motiverade följare? : En tvärsnittsstudie om sambandet mellan transformativt ledarskap och följares motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Olsson; Jennie Valentin; [2023]
  Nyckelord :Followers; Managers; Motivation; Transformational Leadership; Chefer; Följare; Motivation; Transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Background: Leadership is and will continue to be a current topic in today's society, and the relationship between a leader and its subordinate will continuously change through time. This study aims to investigate to what extent a leader is transformational according to the employees, within the recruitment industry, and also what relationship it has to employees' internal and external motivation. LÄS MER

 4. 4. Lön, fika eller feedback? : - En empirisk studie om vilka metoder kommunala chefer använder för att motivera sina medarbetare, sett från ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tula Gitz-Johansen; Anna Hammarström; [2023]
  Nyckelord :arbetsmotivation; kommunal verksamhet; ledarskap; motivation; offentlig sektor; Self-Determination theory; transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka metoder ledare inom kommunal verksamhet upplever att de använder sig av för att motivera sina medarbetare, och genom detta öka kunskapen om ledarskapets påverkan på motivationsfaktorer. Motivation utgör en central del av den psykosociala arbetsmiljön och medarbetares välmående (Tafvelin et al. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapsstilar hos kvinnliga idrottsledare : En kvalitativ intervjustudie ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Josefin Büki; [2023]
  Nyckelord :Leadership; leadership styles; gender equality; stereotypes; sports; coaches; leaders; female leaders; Ledarskap; ledarskapsstilar; jämställdhet; stereotyper; idrott; tränare; ledare; kvinnliga ledare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och förstå vilka ledarskapsstilar som kvinnor använder sig utav i kvinno- och mansdominerande idrotter. Teori: I teorin beskrivs det situationsanpassade ledarskapet, den auktoritära-, demokratiska-,transaktionella-, transformativa-, autentiska-, karismatiska-, och byråkratiska ledarskapsstilen. LÄS MER