Sökning: "transformational theory"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden transformational theory.

 1. 1. SUSTAINABILITY COMPETENCIES AND EXPERIENTIAL LEARNING IN HIGHER EDUCATION: STUDENT PERCEPTIONS

  Master-uppsats,

  Författare :Alice Annelin; [2021-06-29]
  Nyckelord :Sustainability Competencies; Experiential Learning; Sustainability Action; ESD; Online Teaching;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this study was to investigate university student perceptions of their competencies of and propensity to act for sustainability, while they study on a module designed with use of the experiential learning approach. Theory: The conceptual framework of this research was based on a combination of theories; experiential learning (Dewey, 1963) that focuses on the development of student knowing, being and doing, and transformational learning theory (Mezirow, 2000) that has inspired the key sustainability competencies (Brundiers et al. LÄS MER

 2. 2. Leader-Member Exchange Theory och utvecklande ledarskap i Försvarsmakten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Leader-Member Exchange Theory; utvecklande ledarskap; transformativt ledarskap; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Building on previous research into the relationship between Leader-Member Exchange Theory and Transformational Leadership as well as decades’ worth of LMX-research, this study sets out to investigate the connection between high-quality leader-member exchanges and developmental leadership. The need for such a study arose from the lack of critical examination of the current leadership within the Swedish Armed Forces, as well as the central position given to the Developmental Leadership Theory. LÄS MER

 3. 3. Vilken typ av ledarskap motiverar unga vuxna mellan 18-30 år till att idrotta? : En kvalitativ studie om ledarskap och idrottande bland unga vuxna utifrån ett motivationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sebastian Palomba Rydén; Yafet Habtu; [2021]
  Nyckelord :Leadership; Motivation; Sports; Transformational Leadership; Leader-Member Exchange Theory; Path-Goal Theory; Situational Leadership; Ledarskap; Motivation; idrott; Transformellt ledarskap; Leader-Member Exchange Theory; Path-Goal Theory; Situationsanpassat ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Ledarskap är en viktig del i att skapa motivation hos idrottande individer. Med bakgrund mot den dramatiska nedgången av idrottare mellan 18-30 år inom den organiserade idrotten har studien haft som syfte att ta reda på vilken typ av ledarskap som motiverar dessa individer. LÄS MER

 4. 4. Länge leve hjälten!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Andersson; Jakob Enander; Moa Tornestig; [2021]
  Nyckelord :Populärkultur; Porträttering; Heroiskt Ledarskap; Coachande Ledarskap; Ledarskapsideal; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Länge leve hjälten! Porträttering av framgångsrika tränare i dokumentären dokumentären The Playbook Seminariedatum: 2 juni 2021 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Jennifer Andersson, Jakob Enander, Moa Tornestig Handledare: Sverre Spoelstra Fem nyckelord: Populärkultur, Porträttering, Heroiskt Ledarskap, Coachande Ledarskap, Ledarskapsideal Forskningsfråga: Hur porträtteras framgångsrika tränare i idrottsvärlden i dokumentären The Playbook? Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar om ledarskap som synliggörs i populärkultur genom en analys av dokumentären The Playbook. Vidare ämnar studien att tydliggöra hur konstruktionen av idrottsledare relaterar till den teoretiska utvecklingen av vad en ledare bör vara med fokus på heroiska och postheroiska synsätt. LÄS MER

 5. 5. Har tillitsfullt ledarskap en positiv effekt på mellanstadielärares motivation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helen Räisä Junehag; Alexia Rehnberg; Jamila Hotak Momand; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; motivation; Self-determination theory; lärare; hjälpvillighet; autonomi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om tillitsfullt ledarskap har en positiv effekt på motivationen hos mellanstadielärare på kommunala skolor i Sverige. Tillitsfullt ledarskap beskrivs utifrån Bringselius teori om förmåga, integritet och hjälpvillighet hos ledaren. LÄS MER