Sökning: "transformations"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade ordet transformations.

 1. 1. MANAGING THE SYSTEMIC INTERRELATING OF COMPETING CONCERNS

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aleksandar Pavlović; Daniel Viktorsson; [2019-08-08]
  Nyckelord :Competing concerns; digital transformation; systemic interrelating; managerial responses; tensions;

  Sammanfattning : Incumbent firms that undergo digital transformations in an attempt to remain rele-vant in an increasingly digital world often find themselves having to deal with com-peting concerns as the existing logics of the firm clash with new logics introduced as part of the transformation. These competing concerns are systemically interrelated and require a cohesive management strategy. LÄS MER

 2. 2. Validering och utveckling av matematisk modell av rökgaskondensering : En undersökning av matematiska modeller avrökgaskondensering samt en studie av hur yttre faktorerpåverkar rökgaskondenseringen i kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Andreas Björk; Tobias Enander; [2019]
  Nyckelord :Rökgaskondensering; kraftvärmeverk; termodynamik; fjärrvärme; rökgasrening; scrubber; värmeväxlare; matematisk modell;

  Sammanfattning : Vid förbränning av bränslen med hög vatten- eller vätehalt följer mycket av förbränningsenergin med denfuktiga luften som lämnar skorstenen vid anläggningen. Ett vanligt exempel är förbränning av trädbränsleeller hushållsavfall i kraftvärmeverk. LÄS MER

 3. 3. Putting people back into the economy: Urban restructuring and emerging alternatives in time of crisis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Madeleine Wahlund; [2019]
  Nyckelord :Social and solidarity economy; social innovation; social entrepreneurship; Barcelona; urban governance; social justice; Social Sciences;

  Sammanfattning : In many cities around the world, the financial crisis 2007 served as an opportunity both for grassroots movements and governments to rethink existing models of urban development. Some authors have pointed out that the crisis served to elevate discourses for progressive post-neoliberal urban transformations. LÄS MER

 4. 4. Preprocessing Data: A Study on Testing Transformations for Stationarity of Financial Data

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sara Barwary; Tina Abazari; [2019]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; financial outcome; transformations; stationarity; tests of hypothesis; EWMA; Kandidatarbete; finansiell avkastning; transformationer; stationäritet; hyoptestest; EWMA;

  Sammanfattning : In thesis within Industrial Economics and Applied Mathematics in cooperation with Svenska Handelsbanken given transformations was examined in order to assess their ability to make a given time series stationary. In addition, a parameter α belonging to each of the transformation formulas was to be decided. LÄS MER

 5. 5. Värdeskapande innehåll i en blodtrycksapplikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :André Rosengren; Sebastian Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Hypertoni; Blodtryck; Livsstilsförändring; UX; Digitalvård; Hemblodtrycksmätning;

  Sammanfattning : E-hälsa är på uppgång i Sverige och det är också mHealth, dagligen stöter människor på dessa digitaliseringstransformationer. Applikationer i mobiltelefonen som tillhandahåller läkare och sjukvårdspersonal för att patienter skall få en så lätt åtkomst till vård som möjligt. LÄS MER