Sökning: "transformativa upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden transformativa upplevelser.

 1. 1. Transformativt ledarskap vid tvingande distansarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Johanna Hamlund; Jenny Olsson; [2021]
  Nyckelord :Pandemic; Remote work and Transformational Leadership; Pandemi; Distansarbete och Transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : I mars 2020 drabbades världen av Covid-19 pandemin vilket för många människor innebar en förändring av hur och vart arbetet utfördes. För att minska smittspridningen i samhället har många organisationer anpassat arbetssättet och ett distansarbete har införts, vilket har varit mer eller mindre tvingande på många arbetsplatser. LÄS MER

 2. 2. Information, delaktighet och tid : En kvalitativ studie av ledarskapets villkor vid förändring och omställning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Bergström; [2019]
  Nyckelord :Terms; change; conversion; resistance; leader; manager; participation; Villkor; förändring; omställning; motstånd; ledare; chef; delaktighet;

  Sammanfattning : Vårdens specifika förutsättningar medför tre viktiga faktorer som ledarskapet måste hantera; att leda i komplexitet, att leda andra ledare från olika professioner samt att leda i och för förändring och förbättring. Förändring kan leda till oro och motstånd på arbetsplatser därav blir ofta chefens roll att hantera både oro och motstånd som kan komma vid förändringar. LÄS MER

 3. 3. Finansiella regleringars inverkan på chefers ledarskap : En kvalitativ studie inom den svenska finanssektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alice Olsson; Kevin Jörgensen; [2019]
  Nyckelord :Qualitative study; leadership; transactional leadership; transformational leadership; coaching; regulations; financial sector; Kvalitativ studie; ledarskap; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; coaching; regleringar; finansiell sektor;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studien tar avstamp i de ständigt ökade regleringarna inom den finansiella sektorn, särskilt inom bank och försäkring. Denna sektor har upplevt tyngre regleringar sedan Enron skandalen 2001 vilket kulminerade till Sarbanes-Oxley Act 2002, som fortfarande är aktivt reglerad idag. LÄS MER

 4. 4. Mitt liv fick en ny riktning. : Om upplevelsen av lärande efter en sjukskrivning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Christine Edgren; Viveca Hallgrim; [2017]
  Nyckelord :learning; sick leave; mental illness; work; Illeris.; lärande; sjukskrivning; psykisk ohälsa; arbete; Illeris.;

  Sammanfattning : Under tjugohundratalets första decennier har det kunnat konstateras ett ökande av antal svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa. Vilka slags lärdomar upplever personerna att de tillägnat sig efter att ha varit sjukskrivna? Hur kan drivkrafter identifieras i personernas berättelser? Och vilka betydelser har samspelet med omgivningen haft för personerna vid återgång i arbete? Syftet med denna studie är att undersöka personers upplevelser om lärande efter en sjukskrivning till följd av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. FAMILJEHEM : En kvalitativ studie om upplevelserna familjehemmen har i samspelet med Individ och familjeomsorgen och hur barnet påverkas av det

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Selma Ceric; Helena Björklund; [2017]
  Nyckelord :familjehem; Individ och familjeomsorgen; kommunikation; stöd; feedback; mentorskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att belysa samspelet, av familjehemsföräldrarnas erfarenheter och upplevelser till Individ och familjeomsorgen. Detta för att diskutera hur stöd och lärande har en inverkan på familjehemmet. Studien utformas av en kvalitativ datainsamlingsmetod där sex familjehemsföräldrar i mellersta Sverige intervjuades. LÄS MER