Sökning: "transformative"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet transformative.

 1. 1. "Nu känner jag att jag är så fri jag kan bli" - En fenomenologisk studie om hur psykoterapeuter förändras i möten med klienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elisabet Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarna psykoterapeuter; seniorterapeuter; psykoterapeututveckling; samhörighet; empati; terapeutisk relation; ömsesidighet; terapeuters erfarenhet; Interpretative Phenomenological Analysis; IPA; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur erfarna psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter upplever och förändras av känslomässigt nära möten med klienter. Negativa aspekter av det psykoterapeutiska arbetet är mer belysta i psykoterapiforskningen, varför studien fokuserade på hur psykoterapeuter upplever övervägande positiva och meningsfulla förändringar inom sig själva. LÄS MER

 2. 2. Sustaining the One-Dimensional : An Ideology Critique of Agenda 2030 and the SDGs

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oliver Albert Matikainen; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Agenda 2030; SDGs; Critical Theory; Herbert Marcuse; Ideology;

  Sammanfattning : The project of sustainable development, as reflected in the Agenda 2030 and the UN 17 Sustainable Development Goals, plays a central role in the story of crisis and transformation today. Yet, this project has rarely been the object of ideology critique. LÄS MER

 3. 3. The Influence of Software-as-a-Service on IT Decision Authority

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Philipp Gerdsmeier; Kevin Wespi; [2019]
  Nyckelord :IT Decision Authority; IT Governance; Software-as-a-Service; IT Consumerization; Survey Research; Business and Economics;

  Sammanfattning : The emergence of Software-as-a-Service (SaaS) simplifies the implementation of powerful business IT solutions. The notably lower technical knowledge required and the minimum capital investment needed enable non-IT professionals to adapt, develop and operate IT solutions independently. LÄS MER

 4. 4. The Gamble of Going Global : How Global Transnational Terrorist Networks Transform Group Cohesion

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Tristan Ober; [2019]
  Nyckelord :Fragmentation; Global Transnational Terrorist Networks; al-Shabaab; Boko Haram; Taliban; al-Qaeda; Islamic State;

  Sammanfattning : With the rise of global transnational terrorist networks (GTTNs), there has been an increase in scholarly output on the subject. While many scholars have focused on the ways in which these networks enable terrorist organizations to achieve their goals, few have studied the transformative impact that GTTNs have on group cohesion. LÄS MER

 5. 5. Disrupting carbon lock-in: How a target-based sustainability program for businesses can support the politics of decarbonization in Ottawa, Canada

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Robin Goldstein; [2019]
  Nyckelord :carbon lock-in; decarbonization; climate governance experiment; politics; business; green economy; Ottawa; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Human-induced climate change has emerged as one of the greatest sustainability challenges of our time, with significant risks for human health, livelihoods and security. However, technological solutions to phase out the use of fossil fuels in industrialized countries are politically contested. LÄS MER