Sökning: "transformativt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade orden transformativt ledarskap.

 1. 1. Att våga utmanas för att utvecklas - tolkningar, förväntningar och tillit i rektors pedagogiska ledarskap över undervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonatan Bengtsson; Pontus Paulin Hugo; [2021-08-27]
  Nyckelord :Rektors pedagogiska ledarskap; rektor; rektorsrollen; pedagogiskt ledarskap; transformativt ledarskap; lärares autonomi; tolkning; förväntning; tillit; tillitsfulla relationer; skolpolicy; policyimplementering;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka rektorer och lärares tolkningar respektive lärares förväntningar på rektors pedagogiska ledarskap, samt tillit som en förutsättning för ledarskapets innehåll och karaktär. Diskrepansen mellan rektors formella befogenheter och vilken legitimitet rektor får från lärarlaget har därmed undersökts, liksom hur fokuset på rektors pedagogiska ledarskap och utvecklingen av undervisningen väcker frågor om gränsdragningen mellan rektor och lärare som två skilda professioner. LÄS MER

 2. 2. Transformativt ledarskap : En studie om unga vuxnas upplevelser av transformativt ledarskap hos chefer inom näringslivet och idrottsledare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Wallenberg; [2021]
  Nyckelord :Transformativt ledarskap; chefskap; idrottsledarskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the extent of which transformative leadership is perceived by the respondents in sport leadership respectively managers. Previous studies have shown that managers have a lot to learn from sports leaders and that there are also similarities and differences between the different forms of leadership. LÄS MER

 3. 3. Leader-Member Exchange Theory och utvecklande ledarskap i Försvarsmakten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Leader-Member Exchange Theory; utvecklande ledarskap; transformativt ledarskap; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Building on previous research into the relationship between Leader-Member Exchange Theory and Transformational Leadership as well as decades’ worth of LMX-research, this study sets out to investigate the connection between high-quality leader-member exchanges and developmental leadership. The need for such a study arose from the lack of critical examination of the current leadership within the Swedish Armed Forces, as well as the central position given to the Developmental Leadership Theory. LÄS MER

 4. 4. Lean och Transformativt Ledarskap : En fallstudie i fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Markus Andrén; [2021]
  Nyckelord :Lean; Lean Leadership; Toyota produktion System; Tranformativ leadership; Full Range Leadership Model; Lean; Lean Leadership; Toyota produktion System; Tranformativ leadership; Full Range Leadership Model;

  Sammanfattning : The author has studied Lean and Transformative leadership in the real estate industry. The purpose of this study is to seek a connection between the company's own will to lean and transformative leadership within the organization. LÄS MER

 5. 5. "Det är enklare att leda i framgång" : En kvalitativ studie om chefers upplevelser av att leda och motivera sina medarbetare på distans

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Louise Lundbäck; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Leadership; Teleworking; Distance; Commitment; Transformational leadership; Motivation; Ledarskap; Distansarbete; Engagemang; Transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Året 2020 blev ett minst sagt ett annorlunda år vilket lett till förändrade arbetsförhållanden inom ett flertal organisationer, som på grund av Covid-19 fått anpassa verksamheten till att arbeta på distans. Fler digitala möten och en avsaknad av de vardagliga sociala kontakterna på kontoret kan leda till att cheferna måste finna nya sätt att leda och motivera sina medarbetare på. LÄS MER