Sökning: "transformativt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden transformativt ledarskap.

 1. 1. Distansledarskap i autonoma miljöer : Anpassningar och utmaningar för främjande av arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Giléus; Moa Zetterlund; [2024]
  Nyckelord :Distansarbete; Transformativt ledarskap; Herzbergs tvåfaktorteori; Arbetstillfredsställelse; Ledarskap;

  Sammanfattning : Sedan pandemin har distansarbetets omfattning ökat. Forskning visar att det krävs större ansträngningar för att upprätthålla kollegial kommunikation på distans, samtidigt som företag med hög autonomi redan tenderar att ha en sämre intern samordning. LÄS MER

 2. 2. Ålderns påverkan på ledarskapspreferenser : En granskning av sambandet mellan ålder och ledarskapspreferenser bland HR-anställda i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Ebba Atle; [2024]
  Nyckelord :HR; Human Resources; Leadership preferences; Transformative leadership; Transactional leadership; Laissez faire-leadership; Generational differences; Baby Boomers; Generation X; Generation Y; Generation Z.; HR; Human Resources; Ledarskapspreferenser; Transformativt ledarskap; Transaktionellt ledarskap; Laissez faire-ledarskap; Generationsskillnader; Baby Boomers; Generation X; Generation Y; Generation Z.;

  Sammanfattning : Ledarskapsteori är ett viktigt ämne inom forskning, för att göra det möjligt att optimera prestation och trivsel hos medarbetare i organisationer. Det skapar även möjligheter för ledare att anpassa sig efter sina medarbetare och skapa trivsamma och produktiva arbetsplatser. LÄS MER

 3. 3. Engagerad i engagemanget; En analys av hur Intern Employer Branding och Transformativt Ledarskap främjar medarbetarnas engagemang, förklarat ur Social Exchange Theory

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eneo Cela; [2024]
  Nyckelord :Intern employer branding; transformativt ledarskap; Social Exchange Theory; medarbetarengagemang; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien identifierar och analyserar sambandet mellan intern employer branding (IEB), transformativt ledarskap och Social Exchange Theory (SET), samt hur dessa arbetar för att öka medarbetarnas engagemang inom en organisation som arbetar med rekrytering och bemanning. Studien grundar sig på en kvalitativ forskningsansats, med insamlad data från semistrukturerade intervjuer med både medarbetare och ledningen för att få en mångfaldig, övergripande uppfattning om organisationens engagemang. LÄS MER

 4. 4. Framtidens arbetsplats : En djupdykning i tillit och engagemang under distansarbete

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alice Robillard; Annie Ulvhuvud; [2024]
  Nyckelord :Trust; commitment; social interaction; transformational leadership; interactional chains; emotional energy; remote work; Tillit; engagemang; social interaktion; transformativt ledarskap; interaktionskedjor; emotionell energi; distansarbete;

  Sammanfattning : As the extensive digitization has taken place, workplaces worldwide have undergone changes to integrate digitization into daily work life. The purpose of this qualitative study is to examine how this digitization affects organizations at an individual level. LÄS MER

 5. 5. Inspirerande ledare, motiverade följare? : En tvärsnittsstudie om sambandet mellan transformativt ledarskap och följares motivation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Olsson; Jennie Valentin; [2023]
  Nyckelord :Followers; Managers; Motivation; Transformational Leadership; Chefer; Följare; Motivation; Transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Background: Leadership is and will continue to be a current topic in today's society, and the relationship between a leader and its subordinate will continuously change through time. This study aims to investigate to what extent a leader is transformational according to the employees, within the recruitment industry, and also what relationship it has to employees' internal and external motivation. LÄS MER