Sökning: "transformator design"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden transformator design.

 1. 1. Konceptstudie av generering och uppsamlingsnät för förnyelsebar elproduktion från vågkraft

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Rasmus Kockgård; [2018]
  Nyckelord :Vågkraft; metoder; alternativa energikällor;

  Sammanfattning : Detta arbete visar på olika metoder att hantera den el som genereras i vågkraftverket av företaget Waves4Power. Denna rapport är baserad på Waves4Powers punktabsorberande vågkraftverk som är uppbyggt i form av en boj. LÄS MER

 2. 2. Design of Experimental Setup for Investigation of Effect of Moisture Content on Transformer Paper Ageing during Intermittent Load

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Patrik Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Dynamic Transformer Rating; transformer; moisture content; paper ageing; cellulose ageing; intermittent load; experiment; experimental setup;

  Sammanfattning : In this project an experimental setup is designed to investigate the effect of intermittent load patterns in combination with moisture content on cellulose ageing. It is done by exposing groups of samples to different intermittent load patterns with varying frequency. LÄS MER

 3. 3. Utredning och projektering av smarta elbilsladdstationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Oskar Göransson; Tobias Tessin; [2017]
  Nyckelord :Laddstationer; nätstationer;

  Sammanfattning : Ett utbrett användande av elbilar och följaktligen laddstationer kommer så småningom leda till en mycket högre belastning på elnätet. Ett sätt att undvika överbelastningar är att förse laddstationer med lastbalanserare som kan anpassa varje laddstolpes effektuttag utifrån den övriga belastningen på nätstationerna. LÄS MER

 4. 4. Förslag till sammankoppling av distributionsnät över koncessionsgränsen mellan Trollhättan Energi Elnät AB och Uddevalla Energi Elnät AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Charlotta Ekstrand; Emelie Löfgren; [2017]
  Nyckelord :Elnät; sammankoppling; samverkan;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Trollhättan Energi Elnät AB och Uddevalla Energi Elnät AB. Arbetet är en förstudie till en eventuell sammankoppling mellan de båda bolagens 12 kV elnät vid den gemensamma koncessionsgränsen i landsbygdsområdet Öresjö. LÄS MER

 5. 5. Service Design in user-centered healthcare – The case of child obesity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Lydia Dahlgren; Karin Lycke; [2016-03-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish health and medical care system is said to be undergoinga paradigm shift. The emerging paradigm involves a newgeneration of business models that have their foundation in userneeds. LÄS MER