Sökning: "transformatorbelastning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet transformatorbelastning.

 1. 1. Optimering och analys av fullskalig elbilsladdning i elnätet för nyttjande vid dimensionering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jonna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Elbil; elbilar; dimensionering; spänningsfall; transformatorbelastning; kabelbelastning; elkraft; grön omställning;

  Sammanfattning : Vi står inför en fantastisk spännande men utmanande tid gällande den gröna omställningen. För att omställningen ska ske behövs en stor förändring göras inom transportsektorn. Denna process är redan i full gång och elbilar etablerar sig mer och mer på marknaden för varje år som går. LÄS MER

 2. 2. Elnätets kapacitet för framtida belastningar från elbilar : En känslighetsanalys på ett av Halmstads lokalnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sebastian Cederholm; Bafrin Hussein Nizarki; [2016]
  Nyckelord :Electric vehicle. electric grind; power quality; grid conditions; harmonics; voltage drop; dissymmetry; transformer; onephase and treephase system; dpPower; smart grid; Elbil; elnät; elkvalitet; nätkrav; övertoner; spänningsfall; osymmetri; transformator; enfas- och trefassystem; dpPower; smarta elnät;

  Sammanfattning : Regeringen har en vision att till 2050 ska Sverige uppnå en fordonsflotta som är fossilfri och för att uppnå den visionen ska el som drivmedel spela en avgörande roll på marknaden. HEM Nät AB är därmed intresserade av hur deras lokalnät i ett valt område kan påverkas när en större andel av hushållen införskaffar elbilar. LÄS MER