Sökning: "transformellt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden transformellt ledarskap.

 1. 1. Hur säkra är våra personliga uppgifter hos e-tjänster? : En studie om Försäkringskassans implementering av informationssäkerhetspolicyn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Keskin; Alexandra Lampropoulou; Zainab Mohamud; [2019]
  Nyckelord :säkerhetspolicy; informationssäkerhet; säkerhetsmedvetenhet; chefers roll; implementering; offentlig sektor; Försäkringskassan;

  Sammanfattning : Digitalisering av information inom offentlig förvaltning har väckt diskussionen kring informationssäkerhet, vilket har blivit mycket viktigt och nödvändigt för verksamheter under senaste tiden. På grund av digitaliseringen har organisationer infört ett utbyte av pappersrelaterat arbete till information och dokument via e-tjänster. LÄS MER

 2. 2. VIRTUELLT LEDARSKAP : "Att vara ledare kräver att bara ringa och snacka skit" -En kvalitativ studie om ledarskap inom virtuella team

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Morin; Kristoffer Olsson; [2019]
  Nyckelord :Virtuella team; ledarskap; transformellt ledarskap; transaktionellt ledarskap; situationsanpassat ledarskap; kommunikationsverktyg; motivation;

  Sammanfattning : Utvecklingen av informationsteknik har möjliggjort för organisationer att ta del av en ny arbetsstruktur. Denna arbetsstruktur benämns som virtuella team och är bestående av medlemmar som spänner sig över olika organisationer, tidzoner, geografiska platser och kulturer. LÄS MER

 3. 3. Transformellt ledarskap i DevOps-team: Ett kollektivt ansvar mot en förbättrad slutprodukt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Eric Magnusson; Julia Trulsson; [2019]
  Nyckelord :DevOps; Transformellt ledarskap; DevOps-team; Business and Economics;

  Sammanfattning : Slutanvändare förväntar sig idag snabba och kontinuerliga förändringar. De traditionella avdelningarna, utveckling och drift, har länge varit uppdelade vilket har bidragit till att flaskhalsar har uppstått vid utrullning av nya funktioner. LÄS MER

 4. 4. När det ligger och pyr : En uppsats om konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet ur ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Eckeskog; Nyberg Johan; [2019]
  Nyckelord :Transformellt ledarskap; Konflikthantering; Misskötsamhet; Knowledge management; Human resource management;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats var att utveckla kunskap om konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet ur ett ledarskapsperspektiv. Två frågeställningar formulerades för att specificera uppsatsens syfte:1. På vilka sätt kan ledarskap vara ett verktyg vid konflikthantering med inriktning mot misskötsamhet?2. LÄS MER

 5. 5. Ur ett kvinnligt perspektiv : En kvalitativ studie om kvinnors uppfattningar om sitt ledarskap och skillnaden mellan dessa i kvinno- respektive mansdominerade branscher

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ellen Wikberg; Amanda Lundblad; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; kvinnodominerad; mansdominerad; transformell; transaktionell;

  Sammanfattning : Ledarskap är en avgörande faktor för huruvida en organisation är framgångsrik eller inte. Historiskt har män dominerat på arbetsmarknaden vilket inneburit att ledarskapsforskningen till stor del haft män i chefsposition i fokus. LÄS MER