Sökning: "transformer"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade ordet transformer.

 1. 1. Sequential Anomaly Detection for Log Data Using Deep Learning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Lina Hammargren; Wei Wu; [2021-06-14]
  Nyckelord :anomaly detection; recurrent neural network; long short-term memory; semi-supervised learning; seq2seq; transformer; unsupervised learning; log analysis;

  Sammanfattning : AbstractSoftware development with continuous integration changes needs frequent testing forassessment. Analyzing the test output manually is time-consuming and automatingthis process could be beneficial to an organization. LÄS MER

 2. 2. Analysis of factory test data of on-load tap-changers for power transformers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Oscar Stenhammar; [2021]
  Nyckelord :on-load tap-changer; OLTC; power transformer;

  Sammanfattning : On-load tap-changers (OLTC) are devices in the power grid that keeps the voltage level constant for consumers, regardless of the power demand. Hitachi ABB Power Grids, producer of the OLTC family named VUC, guarantees 30 years of lifetime. Such a pledge requires high standard devices. LÄS MER

 3. 3. Effektmätning av trefaspumpar

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Hector Wallén; Rickard Enqvist; [2021]
  Nyckelord :Mätsystem; Inbyggda system; Effektmätning; Current Transformer; Sensorteknik;

  Sammanfattning : Historiskt sett så har motorer och pumplösningar sålts utan sensorer. Detta innebär att kunden behöver designa specialbyggda övervakningslösningar, skräddarsydda till de specifika behoven som deras installation har. LÄS MER

 4. 4. Smart Compose for Live Chat Agent

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tonghua Zhang; [2021]
  Nyckelord :Deep learning; Natural language processing; Transformer; Text generation; Auto- completion; Djupinlärning; Naturlig språkbehandling; Transformator; Textgenerering; Automatisk komplettering;

  Sammanfattning : In the digital business environment, customer service communication has grown up to become a labor- intensive task. In consideration of high labor costs, automatic customer service could be such a good alternative for many companies. However, communication with customers can not be easily automated. LÄS MER

 5. 5. Explaining rifle shooting factors through multi-sensor body tracking : Using transformers and attention to mine actionable patterns from skeleton graphs

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datavetenskap; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Filip Andersson; Jonatan Flyckt; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Explainable AI; Transformers; Skeleton graphs; Rifle shooting;

  Sammanfattning : There is a lack of data-driven training instructions for sports shooters, as instruction has commonly been based on subjective assessments. Many studies have correlated body posture and balance to shooting performance in rifle shooting tasks, but most of them have focused on single aspects of postural control. LÄS MER