Sökning: "transformera"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet transformera.

 1. 1. Renewable electricity for transition towards emission-free Gothenburg by 2030

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Frida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electric vehicles are on the march and are estimated to transform the current transport sector in the upcoming years. Sweden has set up a national objective of becoming independent from fossil fuels in the transport sector by 2030. LÄS MER

 2. 2. Investigating the properties of Planck's radiation law through theoretical and numerical studies

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik; Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Alice Graf Brolund; Rebecca Persson; [2018]
  Nyckelord :Planck; Wien; Maxwell-Boltzmann; Monte Carlo; stochastic; distribution; python; black body; radiation; jacobian; cavity radiation; stokastisk; numerisk; fördelning; svart kropp; strålning; svartkroppsstrålning; hålrumsstrålning;

  Sammanfattning : A black body is an ideal object that absorbs all incident electromagnetic radiation and simultaneously emits radiation that only depends on the temperature. The radiation is described by Planck's radiation law and its maximum by Wien's displacement law. LÄS MER

 3. 3. Studie av ett svenskt torp : Resterna av en förbisedd historia

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Johanna Permert; [2018]
  Nyckelord :architecture; cottages; wear; deposition; history; everyday; common; representation; crofters; Sweden; Swedish history; technology; inventory; arkitektur; torp; slitage; avlagring; historia; vardagligt; vanligt; representation; torpare; Sverige; Sveriges historia; teknik; inventering;

  Sammanfattning : Jag gör ett urval genom tid och rum och visar det jag funnit intressant, märkligt och vackert. Det är inte min avsikt att transformera, restaurera eller renovera. LÄS MER

 4. 4. Investerings- och byggnationsanalys av integrerade och fristående strömtransformatorer i Ellevios regionnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Ida Nilsen; [2018]
  Nyckelord :Transformatorer; elkraft; konstruktion;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att genomföra en teknisk- och ekonomisk undersökning av två byggnationssätt av strömtransformatorer i ställverk: fristående strömtransformatorer och strömtransformatorer inbyggda i krafttransformator. I krafttransformatorn, mättransformatorn, ström-, och spänningstransformatorn. LÄS MER

 5. 5. Risk- och sårbarhetsanalyser ur ett resiliensperspektiv : En analys av regionala risk- och sårbarhetsanalyser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhet (from 2013)

  Författare :Moa Nyberg; [2018]
  Nyckelord :risk management; crises management; absorb; adapt; transform; riskhantering; krishantering; absorbera; anpassa; transformera;

  Sammanfattning : Detta är ett arbete som analyserar risk- och sårbarhetsanalyser från fyra olika län i Sverige utifrån Béné et al. (2012) teori om resiliens och förmågorna absorbera, anpassa och transformera. LÄS MER