Sökning: "transforming pieces"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden transforming pieces.

 1. 1. Transformers Heartbeats

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Björn Larsson; [2014]
  Nyckelord :Konstfack; Björn Larsson; inredningsarkitekt; vårutställning; bord; hål; abstrakt; konkret; möbeldesign; möbler; transformers heartbeats; transforming pieces; insekt; spindel; transformera; översätta; design; process;

  Sammanfattning : Efter fem år på Konstfack lämnar jag snart denna studietillvaro för att gå ut i verkligheten som inredningsarkitekt och möbelformgivare. Det blir ett nytt sammanhang för mig att adaptera till. Mitt examensarbete handlar därför om hur jag kan transformera den typ av arbete jag gjort i skolan till verkligheten som kommer efter skolan. LÄS MER

 2. 2. Storytelling pattern is an endless chain of imagination

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Miwa Akabane; [2012]
  Nyckelord :Pattern; Textile; Storytelling;

  Sammanfattning : Daily life resembles a textile pattern. Both are built on forever by repeating things. Both transform every second by the effect of chance.The repetition of pattern relaxes us, and the appearance caused by the chance inspires us. LÄS MER

 3. 3. Handelsintensiva boendemiljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Henrik Mörk; [2011]
  Nyckelord :backaplan; blandstad; exploateringstal; handelsbyggnader; hållbart byggande; stadsplanering; tredimensionell fastighetsindelning; volymhandel; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Main title: Trading-intense housing environments. City centers tend to condense – these pieces of land are attractive for many different purposes. Co-using of buildings becomes more and more usual. LÄS MER