Sökning: "transgender"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade ordet transgender.

 1. 1. MATERIAL DESIRES Mapping professional awareness and understanding of LGBT heritage in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Frejdel Haar Bidstrup; [2021-01-19]
  Nyckelord :heritage management; heritage professionals; LGBT heritage; inclusion;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2020, 60 HECSecond Cycle2020:36.... LÄS MER

 2. 2. "Jämlik vård för alla" - eller? : En kvalitativ studie om diskriminering av transpersoner inom den svenska hälso- och sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Maja Väpnare; [2021]
  Nyckelord :Discrimination; Transgender people; Nursing students; Health care; Sweden.; Diskriminering; transpersoner; normer; sjuksköterskestudenter; hälso- och sjukvård.;

  Sammanfattning : Transgender people still face various types of discrimination, threat and violence on a global level. Even though the work against this societal problem proceeds in Sweden, studies have shown that transgender people often feel disrespected and discriminated within the health care context. LÄS MER

 3. 3. Transpersoners upplevelser i hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aneta Stos; Catherine Moberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner är en utsatt grupp som har större risk att drabbas av diskriminering, hot och våld än andra minoritetsgrupper. Det leder till konsekvenser i transpersoners välmående, psykiska och fysiska hälsa samt i det sociala livet. LÄS MER

 4. 4. The discrimination against transgender in the rental housing market in Sweden : An experimental study performed on the Internet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Sofia Fritzson; [2021]
  Nyckelord :Discrimination; field experiment; transgender people; housing market; correspondence study;

  Sammanfattning : This paper investigated the discrimination against transgender people in the Swedish rental housing market, and is one of the first correspondence studies to examine this question at hand. A total of 800 applications were sent to various landlords advertising rental vacancies on Blocket.se. LÄS MER

 5. 5. “Är jag ignorant?”: En kvalitativ intervjustudie om individuell sångundervisning för transpersoner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Linnea Simon; [2021]
  Nyckelord :Identitet; Språkbruk; sång; Sångundervisning; Transperson; Trans* ; Trans* röst; Trans* sångare; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Identity; Language use; Singing tuition; Transgender; Trans* voice; Trans* singer; Voice; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : 2017 inkom 153 olika remissyttranden från bland annat Statens skolverk och Statens kulturråd, med förslag för hur transpersoner i Sverige kan få stärkt ställning och levnadsvillkor i Sverige (SOU 2017:92). Mot bakgrund av detta har denna studie för avsikt att kartlägga trans*+sångares och sånglärares uppfattningar om och upplevelser av hur de arbetar tillsammans i individuell sångundervisningen. LÄS MER