Sökning: "transhuman"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet transhuman.

 1. 1. The Human Non-Human Boundary in 'Dune'
 – An Ontological Reading through a Comparative Nietzschean and Transhuman Framework

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kiti Misha; [2020]
  Nyckelord :Frank Herbert; Dune; Science Fiction; Nietzsche; Overhuman; Transhumanism; Posthuman; Transhumanism; Human; Nonhuman;

  Sammanfattning : In Frank Herbert’s Dune Saga, we find a transhumanist and Nietzschean argument about the evolution of humans achieved as a result of the triggering effect of the Butlerian Jihad against thinking machines. I claim that the metamorphoses of the selected characters reflect the central tenants of the transformation of Nietzsche’s overhuman, or transhumanism’s posthuman. LÄS MER

 2. 2. Framtidsutsikter för pastoralism på Kenyanska betesmarker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Zebastian Cederblad; [2019]
  Nyckelord :Kenya; ; kenyanska betesmarker; pastoralism; zebu; boskap; landfragmentering; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Pastoralism är ett system där majoriteten av en individs inkomst och mat kommer från boskapsdjur. Boskapsdjurens huvudsakliga matkälla är naturligt växande bete. Pastoralism kan delas in i tre huvudtyper; nomadisk, transhuman och stillasittande. I Kenya finns variationer av alla tre. LÄS MER

 3. 3. Deus Ex Machina : en kvalitativ studie i skildringen av feminin artificiell intelligens i filmen Ex. Machina.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Sofia Garsten; Miriam Nilsson; [2016]
  Nyckelord :artificial intelligence; humanoids; posthuman; transhuman; gender; femininity; myths; performativity; male gaze; Ex Machina.;

  Sammanfattning : With this study, the authors wish to highlight the way artificial intelligence, as a new form of media technology, seems to be ascribed gender, both in fiction and reality. These, by humans artificially developed beings, would not need to be gendered, but still are. LÄS MER