Sökning: "transition theory"

Visar resultat 1 - 5 av 452 uppsatser innehållade orden transition theory.

 1. 1. Konstruera din egen identitet eller konstrueras in i en: En textanalys av hur myndigheter talar om transpersoner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Limes Olsson; [2018-10-10]
  Nyckelord :transgender; gender identity; government agencies; trans health care; best practice;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyse how government agencies in Sweden talk about transgenderpeople. Since the way trans people are represented heavily affects the wellbeing of this groupof people, it is of great value to study how government agencies handle this. LÄS MER

 2. 2. An Exploration of Strategic Sustainable Development (SSD) Complemented Transformative Social Innovation (TSI) Tools

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Adriana Colquechambi; Gül Ulu; Mari Nakamura; Xiaohui Yu; [2018]
  Nyckelord :Framework for Strategic Sustainable Development; Transformative Social Innovation; TRANSIT Project; TSI Tools;

  Sammanfattning : The human social system is facing complex social issues and (new) initiatives coming from different social actors are born to try to tackle these complex social issues. Social innovation is the field where these initiatives function, so it is also a complex field to identify and frame. LÄS MER

 3. 3. Mjukvaruutveckling med Continuous Delivery : En kvalitativ fallstudie om Continuous Practices med fokus på Continuous Delivery

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Andreas Salomonsson Tigerström; Sebastian Algrim; [2018]
  Nyckelord :Agile methods; Case study; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Continuous Integration; Communication barriers; Continuous Practices; Development process; DevOps; LEAN; Organizational structure; Qualitative study.; Agila metoder; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Continuous Integration; Continuous Practices; DevOps; Fallstudie; Kommunikationsbarriärer; Kvalitativ studie; LEAN; Organisationsstruktur; Utvecklingsprocess.;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar förutsättningarna för att implementera mjukvaruutvecklings - metoden Continuous Delivery (CDE). Problemställningen som lade grunden för studien, var att det inte finns någon enhetlig standard för CDE. LÄS MER

 4. 4. Planting Seeds for the Future: Sustainability, Theory U, and Youth

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Sara Hoy; Christina Swarna Sarker; Eike Niclas Schmidt; [2018]
  Nyckelord :Theory U; youth; sustainability; systems thinking; personal development; youth leadership;

  Sammanfattning : Youth will be dealing with the global sustainability challenge that our world is currently facing. They are considered to play a crucial role as future leaders in the transition towards a more sustainable society. These leaders need an inherent understanding of the sustainability challenge that they are confronted with. LÄS MER

 5. 5. Sustainability Reporting in the Real Estate Industry : Differences in the Reporting Process Between Municipal and Private Companies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Hägvide; Edwin Sundén; [2018]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; Reporting Process; Real Estate Industry; Hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : Sustainability and its development has gotten more attention the recent years as trends in society has increased the knowledge about sustainability and demand for transparency. Authorities have therefore taken actions towards a sustainable development and have regulated reporting on the non-financial information, also known as Sustainability Reporting. LÄS MER