Sökning: "transition"

Visar resultat 1 - 5 av 3529 uppsatser innehållade ordet transition.

 1. 1. A WORLD OF RICE AND GODS: WHERE WHITE GRAINS SYMBOLIZE WEALTH. A study of Japanese game localization and crosscultural translation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jamie Viklund; [2021-06-15]
  Nyckelord :japanska; Japanese; SIK; game localization; rice; culturally bound terms; translation; domestication; foreignization; Hasegawa; Venuti;

  Sammanfattning : Studies of Japanese translation are a common topic, and with good reason. There is extensive materialto work with, and the vast differences between Japanese and many other languages creates translationchallenges of considerable complexity as such. LÄS MER

 2. 2. No jobs on a dead planet: Swedish unions’ perceptions of their roles in a just transition

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hedvig Schylander; [2021-06-15]
  Nyckelord :Just transition; Sweden; Labour unions; Unionisation; The Swedish Model; Climate change; Sustainability; Sustainable development; Sustainable Development Goals; SDG; Climate transition; Agenda 2030;

  Sammanfattning : If we are to avoid the worst-case scenarios of climate change and environmental issues, we must drastically reduce our emissions of greenhouse gases. Such a transition to an ecologically sustainable society has far-reaching consequences on production systems and labour markets. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av meningsfulla aktiviteter efter immigration till Sverige hos arabisktalande kvinnor från Mellanöstern

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amar El-Ali; Tarra Taieb; [2021-05-27]
  Nyckelord :Arbetsterapi; immigration; transition; meningsfulla aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitet är en viktig och stor del i personens liv, det präglar vår vardag och ger oss vår aktivitetsidentitet. Att ha meningsfulla aktiviteter i sin aktivitetsrepertoar har påvisats ge goda effekter på vår hälsa, det ger en aktiv och meningsfull vardag med balans. LÄS MER

 4. 4. Hybridkontoret - Det nya svarta? Distansarbetets påverkan på ledarskapet och arbetstillfredsställelsen hos medarbetare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Fritz; Clara Sjögren Nyberg; [2021-04-27]
  Nyckelord :job satisfaction; leadership; employeeship; telework; remote work; communication;

  Sammanfattning : Teleworking is an increasing phenomenon among organizations due to technological development, and since the Swedish public health authority declared SARS-CoV-2 a pandemic, remote work has been recommended for Swedish companies. When communication only takes place via digitalplatforms, an adjustment is required from the companies, managers and employees in the transition. LÄS MER

 5. 5. Stödet som behövs En intervjustudie med nyutexaminerade sjuksköterskor om vad som krävs för att de ska känna sig trygga inom ordinärt boende

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Andgren Ullberg; Kayoumars Moradibanyarani; [2021-03-30]
  Nyckelord :Hemsjukvård; Kvalitativ intervju; Nyutexaminerade sjuksköterskor; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvården utgör den största delen av Sveriges hälso-och sjukvård. Att arbeta inom hemsjukvården i ordinärt boende kommer med många utmaningar då sjuksköterskan måste anpassa sig till de olika förutsättningar som kommer med att vara i en annan persons hem. LÄS MER