Sökning: "transitionsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet transitionsteori.

 1. 1. Kvinnors erfarenheter av att förlora ett bröst till följd av bröstcancer : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emmy Björkander; Sarah-Lee Claesson; [2018]
  Nyckelord :Bröstcancer; erfarenheter; kvinnor; mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor i Sverige. Mastektomi är en frekvent förekommande behandling vid bröstcancer där hela bröstvävnaden elimineras. LÄS MER

 2. 2. Närståendes upplevelser av att bli en informell vårdgivare vid palliativ vård i hemmet. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Filmberg Jenny; Cucarano Vanessa; [2018]
  Nyckelord :Transition; Next-of-kin; Informal caregiver; Patient; Palliative care; Transition; Närstående; Informell vårdgivare; Patient; Palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär en vårdform som syftar till att   främja en god livskvalité för patienter och närstående som drabbats av   obotlig och livshotande sjukdom. Idag föredrar allt fler att vårdas i det   egna hemmet och närstående involveras därför allt mer i vården av patienten. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskor i beroendevården och deras erfarenheter av att möta anhöriga när deras närstående räknas som vuxen och byter vårdform

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Eva Clasing; [2016]
  Nyckelord :Alcohol use disorder; Life situation; Mental illness; Psychiatric nursing; Relatives; Substance use disorder; Transition; Young adult; Alkoholberoende; Anhörig; Drogberoende; Livssituation; Psykiatrisk sjuksköterska; Psykisk ohälsa; Transition; Ung vuxen;

  Sammanfattning : Background: When a person has a pattern of psychoactive substance and/or alcohol use that is causing damage to health family members are affected. The quality of life of parents, siblings, children, partners and other relatives may be severely impaired. LÄS MER

 4. 4. Överviktsopererade patienters kroppsuppfattning och övergångsprocess efter kraftig viktminskning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ann-Marie Kristiansen; [2016]
  Nyckelord :transitionsteori; övergångsprocess; kroppsuppfattning; gastric bypass; överviktsoperation; IPA; obesity surgery; body image; transition theory; transition process; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to describe the experiences of individuals who had undergone obesity surgery and subsequent dramatic weight loss. Specific attention was given to the individuals’ changing body image and the support they had received during their transition process. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av överföring mellan neonatala enheter. : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Pernilla Dillner; [2016]
  Nyckelord :Transition; Parents´ experiences; Neonatal care; Familycentered care; Transition; Föräldraupplevelser; Neonatalvård; Familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Barn i behov av sjukhusvård i samband med förlossningen vårdas på en neonatalavdelning. Resurserna för att vårda nyfödda barn med behov av sjukvård varierar mellan olika sjukhus, vården av de minsta och sjukaste barnen är centraliserad till vissa specialiserade neonatala intensivvårdsenheter. LÄS MER