Sökning: "transitivity analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden transitivity analysis.

 1. 1. PORTRAYAL OF ADOPTION IN SWEDISH NEWS MEDIA. A transitivity analysis of social actors in the 2018 Chile adoption news story.

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Maria Saloranta; [2021-08-25]
  Nyckelord :News media; adoption; critical discourse analysis; transitivity analysis; portrayal; representation;

  Sammanfattning : The current study researches how adoption stakeholders are portrayed inSwedish news media by applying a transitivity framework to analyze online newsarticles. The news articles in focus concern adoptions made in the 1970s from Chile toSweden with possible ties to human trafficking. LÄS MER

 2. 2. Inspiratörerna, innovatörerna, rebellen och kvinnorna : Framställningen av manligt och kvinnligt i författaporträtt i läromedlet Svenska impulser 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Emma Lind; [2021]
  Nyckelord :critical discourse analysis; CDA; gender theory; performativity; functional grammar; SFL; transitivity; agency; teaching aid; literary history; kritisk diskursanalys; CDA; genusteori; performativitet; funktionell grammatik; SFL; transitivitet; agentivitet; läromedel; litteraturhistoria;

  Sammanfattning : In this essay, I analyze and compare the representation of social actors in six different author presentations from the teaching aid Svenska Impulser 2, (2012). More specifically, I investigate similarities and differences in the representation of men and women and, thus, what meanings are ascribed to these gender categories. LÄS MER

 3. 3. Representation of Psychopathic Characteristics in Fiction : A Transitivity Analysis of the Protagonist’s External and Internal Dialogue in the TV-series You

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Madeleine Olsson; [2021]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Transitivity Analysis; Systemic Functional Linguistics; Fictional Psychopaths and Language;

  Sammanfattning : The series You (2018) challenges the traditional characteristics of a protagonist and introducesthe audience to a psychopathic protagonist with traits which are typically recognised in thetraditional villain. This study investigates the portrayal of the fictional character JoeGoldberg’s psychopathic characteristics by analysing the language used in his external andinternal dialogues. LÄS MER

 4. 4. Debatten om sexualbrott : En kritisk diskursanalys av mediers skildring avsexualbrott

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Gillberg; Essie Josefsson; [2021]
  Nyckelord :Sexual offense; media; discourse; critical discourse analysis; Sexualbrott; massmedier; diskurs; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze how the media constructs sexual offenses. This was concretized into two research questions focusing on examining representations of solutions to sexual offenses as well as representations of perpetrators and victims. LÄS MER

 5. 5. “Petra, den lugna och behärskade...” : Den stilistiska gestaltningen av Petra von Pahlen som kvinnlig huvudkaraktär i Agnes von Krusenstjernas roman Den blå rullgardinen.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Helena Svärd; [2021]
  Nyckelord :Literary stylistics; Den blå rullgardinen; Agnes von Krusenstjerna; Petra von Pahlen; narrative perspective; focalisation; systemic-functional grammar; transitivity analysis; feminist linguistics;

  Sammanfattning : This study examines the female protagonist Petra von Pahlen in Agnes von Krusenstjerna’s novel Den blå rullgardinen (The blue blind). The aim of the study is to make a stylistic examination of narrative perspective, relations, and agency in several text passages from the novel, to find out how the language of the text shapes Petra von Pahlen as a female character. LÄS MER