Sökning: "translanguaging practices"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden translanguaging practices.

 1. 1. SFI-lärares inställning till och användande av transspråkande som metod för språk- och kunskapsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Anneli Myremark; [2020]
  Nyckelord :translanguaging; transspråkande; svenska för invandrare; sfi;

  Sammanfattning : This paper seeks to investigate how teachers within the course Swedish for immigrants approach translanguaging as a method for language and knowledge development and to what extent translanguaging strategies are used in the classroom. The study was conducted through semi-structured interviews with four in-service teachers. LÄS MER

 2. 2. Läsläxa i ämnet svenska för flerspråkiga elever

  M1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Svatava Nigutova; Anastasia Teterina; [2019]
  Nyckelord :literacity; empowerment; homework; parent involvement; translanguaging; litteracitet; empowerment; läxor; föräldrar i skolan; translanguaging;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en del av pilotprojektet ”Läsläxa i ämnet svenska för flerspråkiga elever”. Projektet tar avstamp i forskning om läsning på ett andraspråk, inkluderande och flerkulturell undervisning samt samverkan mellan hem och skola kring läsläxor. LÄS MER

 3. 3. Transspråkande på SFI : En kvalitativ studie om lärares och elevers användning av sina språkliga repertoarer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Gianluca Ruesta Tirado; [2019]
  Nyckelord :sfi; svenska som andraspråk; translanguaging;

  Sammanfattning : Swedish for Immigrants (SFI) is a study program provided by Swedish municipalities to those who are resident in the country, above the age of 16 and in need to acquire basic skills in the Swedish language. Through this course, students are expected to develop their language knowledge to a level that allows them to participate actively in society as well as communicate freely at work or in other educational environments. LÄS MER

 4. 4. The language introduction program in Sweden : How is translanguaging used in English education?

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Rim Bourada; [2019]
  Nyckelord :Translanguaging; foreign language education; language introduction; translation; teaching tool.;

  Sammanfattning : This degree project focuses on the English classroom in the Swedish language introduction program, more specifically on the use of translanguaging as a teaching tool for newly arrived students. This thesis is an attempt to better understand the classroom dynamics in the program during English lessons by answering the following questions: What are the challenges of teaching English in the language introduction program in Sweden? What do teachers think about translanguaging as a teaching tool in the language introduction classes? Is using it taking advantage of pre-existing knowledge? The research was conducted with three teachers from one school in central Stockholm, all coming from different socio-cultural backgrounds and having varying degrees of experience as teachers. LÄS MER

 5. 5. Translanguaging as a scaffolding structure in a multilingual group studying English in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Dahlberg; [2017]
  Nyckelord :Translanguaging; multilingual; scaffolding structure; second language development;

  Sammanfattning :            This study was conducted in order to find out what translanguaging practices are used in an English learning multilingual classroom and how those practices can create scaffolding structures for the students’ language development. By attending a second language English class with adult multilingual students and conducting a structured observation it was possible to achieve gathered material sufficient to answer these questions. LÄS MER