Sökning: "translate - swedish - english"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden translate - swedish - english.

 1. 1. Safety Education for Future Mining

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Jonsson; [2019]
  Nyckelord :education material; mining industry; training methods; utbildningsmaterial; gruvindustrin; utbildningsmetoder;

  Sammanfattning : The work environment in mines have changed during the last decades. Compared to when birds were used to examine the air quality in coal mines, today’s mines strive for a zero-entry production. Which means that the persons who works at the mining company are stationed over ground - instead of under it. LÄS MER

 2. 2. Newly arrived students in English education : A study of difficulties encountered by students learning English as an L3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Shadan Ali; [2019]
  Nyckelord :Newly arrived students; Learning English as a third language; Difficulties in language learning; Learning strategies; Learning two languages simultaneously;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the difficulties newly arrived students encounter when they learn English, both from the perspective of students and of teachers, and how these difficulties materialise in the classroom. The study was carried out through interviews with teachers and newly arrived immigrant students on the language introductory program at an upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. Översättning och validering av del III, Motor Examination, i bedömningsinstrumentet MDS-UPDRS för utvärdering av motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Katarina Hesselgren; Linn Enqvist; [2019]
  Nyckelord :Parkinson’s disease; translation; validation; assessment tool; MDS-UPDRS; motor symptoms.; Parkinsons sjukdom; översättning; validering; bedömningsinstrument; MDSUPDRS; motoriska symtom.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unified Parkinson’s Disease Rating Scale är ett bedömningsinstrument som är frekvent använt, både i Sverige och internationellt, inom vården för personer med Parkinsons sjukdom. Under 2001 granskades och reviderades instrumentet vilket resulterade i en ny version benämnt Movement Disorder Society Unified Disease Rating Scale. LÄS MER

 4. 4. Översättning och pilotstudie av CMPS-F : utvärdering av akut postoperativ smärta hos katter som genomgår ovariehysterektomi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Joanna Kulle; Cornelia Nylander; [2018]
  Nyckelord :katt; smärta; instrument; utvärdering; poäng;

  Sammanfattning : Att utvärdera smärta hos katt kan vara en stor utmaning, men med hjälp av ett validerat smärtutvärderingsinstrument kan det underlättas. Inom djursjukvården är det av betydelse att djuren är adekvat smärtlindrade för att inte utsättas för onödigt lidande. LÄS MER

 5. 5. Traduttore, traditore? När The Waste Land blev Det öde landet : En studie av Karin Boye och Erik Mestertons översättning av T.S. Eliots The Waste Land

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Translation; Modernism; T.S. Eliot; Översättning; Översättningsteori; Modernism; T.S. Eliot; Karin Boye; Erik Mesterton; The Waste Land; Det öde landet;

  Sammanfattning : After the publication of T.S. Eliotʾs famous modernistic poem The Waste Land in 1922 it took about nine years until two Swedish literature theoreticians decided to translate it into Swedish. The translation was made for a publication in a modernistic journal, Spektrum, for which they both were co ̶ founders and editors. LÄS MER